Beskralježnjaci

Moći ću:
  • na tipičnim predstavnicima skupina argumentirati povezanost građe i funkcije organizama s njihovim načinom života i staništem
  • interpretirati usložnjavanje građe i funkcija kao posljedicu postupnoga oblikovanja tijekom evolucije
  • ukazati na evolucijske napretke pojedinih skupina i njihovu ulogu u razvojnome stablu živoga svijeta
  • raspraviti o uzrocima ugroženosti vrsta i populacija u biosferi
  • prepoznati vrste koje mogu predstavljati potencijalnu opasnost za čovjekovo zdravlje i raspraviti o prevenciji
  • predložiti promjene u vlastitome okolišu koje mogu imati pozitivan učinak na očuvanje biološke raznolikosti i održivi razvoj.
Podjela carstva životinja
4.1

Podjela carstva životinja

Carstvo životinja sadrži brojne raznolike vrste. Neke su vrste mnogima poznate i uobičajene, a druge su vrlo rijetke i neobične. Kako raspoznati različite životinje i svrstati ih u neku od mnogih skupina? Interaktivni sadržaji u ovoj uvodnoj jedinici tijekom jednoga školskog sata pomoći će vam odgovoriti na ta pitanja, a stečeno znanje provjerite kvizom.

Spužve i žarnjaci
4.2

Spužve i žarnjaci

Dvije skupine životinja najjednostavnije građe naći ćemo u vodenim staništima. Kako se pripadnici spužvi i žarnjaka hrane i razmnožavaju? Služeći se multimedijom i interaktivnim sadržajima tijekom dva školska sata, naučite više o životnim navikama tih rijetko nepokretnih skupina životinja.

Plošnjaci i oblići
4.3

Plošnjaci i oblići

Mnogi plošnjaci i oblići poznati su i veoma štetni nametnici. Kakvu štetu oni mogu nanijeti čovjeku i kako se možemo od njih zaštititi? Istražite život tih nametničkih beskralježnjaka tijekom dva školska sata služeći se multimedijalnim i interaktivnim sadržajima i otkrijte kako spriječiti zarazu.

Mekušci
4.4

Mekušci

Mekušci su jedna od najbrojnijih i najraznovrsnijih skupina beskralježnjaka. U skupini nalazimo neke od najinteligentnijih jedinki životinja, ali i jedinke vrlo jednostavnoga živčanog sustava. Istražite ovu skupinu životinja tijekom tri školska sata koristeći se bogatim interaktivnim sadržajima i otkrijte koje su i kakve su to jedinke.

Niži beskralješnjaci- ponavljanje
4.5

Niži beskralješnjaci- ponavljanje

Ponovite naučeno gradivo tijekom dva školska sata koristeći se mnogim interaktivnim sadržajima i istražite važnost očuvanja biološke raznolikosti mnogih skupina životinja. Riješite kviz na kraju jedinice i provjerite svoje znanje o brojnim skupinama nižih beskralježnjaka.

Kolutićavci
4.6

Kolutićavci

Kako su građeni kolutićavci i kako ih razlikujemo od ostalih beskralježnjaka? Zašto su gujavice veoma važne u ekologiji i agronomiji? Istražite i proučite njihovu građu i njihove prilagodbe tijekom jednoga školskog sata služeći se multimedijalnim i interaktivnim sadržajima u ovoj jedinici.

Člankonošci
4.7

Člankonošci

S člankonošcima se susrećemo svaki dan. Mnogi su korisni za čovjeka poput pčela, a mnogi su štetočine poput komaraca ili krumpirove zlatice. Mnogih se ponekad bojimo poput paučnjaka ili štipavaca. Istražite tu najveću i najraznovrsniju skupinu životinja tijekom tri školska sata služeći se mnogim multimedijalnim i interaktivnim sadržajima, a svoje znanje na kraju provjerite kvizom.

Bodljikaši
4.8

Bodljikaši

Ova naizgled jednostavna skupina morskih životinja daje veoma važne uvide u razvoj životinja, a neki poput ježinaca mogu biti i pokazatelj kakvoće vode u kojoj obitavaju. Proučite građu i prilagodbe bodljikaša tijekom jednoga školskog sata i istražite njihovu važnost u ekološkim istraživanjima na kraju ove jedinice.

Viši beskralješnjaci- ponavljanje
4.9

Viši beskralješnjaci- ponavljanje

Istražite važnost pojedinih skupina viših beskralježnjaka rješavajući praktične zadatke i čitajući interaktivne sadržaje tijekom dvaju školskih sati. Proučite tijek evolucije ove skupine životinja i saznajte kako su evolucijski povezane s kralježnjacima. Procijenite svoje znanje testom na kraju jedinice.