x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Povežite obilježje automobila s odgovarajućom vrstom obilježja.

kvalitativno obilježje
kvantitativno diskretno obilježje
kvantitativno kontinuirano obilježje
null
null
2

Prikupljeni su podatci o najdražem sportu: nogomet, hokej, hokej, vaterpolo, nogomet, hokej, nogomet, rukomet, košarka, nogomet, nogomet, rukomet, košarka, rukomet, hokej. Označite odgovarajuću tablicu frekvencija i stupčasti dijagram.

Na slici je tablica frekvencija.

Na slici je tablica frekvencija.

Na slici je tablica frekvencija.

Na slici je stupčasti dijagram.

Na slici je stupčasti dijagram.

Na slici je stupčasti dijagram.

null
null
3
Dijagram stablo – list na slici predstavlja broj učenika jedne škole po razredima koji uzimaju topli obrok u školskoj kantini.
Na slici je dijagram stablo-list.
U školi ima razreda. U školi ukupno učenika uzima topli obrok. Najveći broj učenika istog razreda koji uzimaju topli obrok jest , a najmanji je  U razreda više od 15 učenika uzima topli obrok.
null
null
4

Na graničnom prijelazu bilježeno je vrijeme čekanja za prijelaz granice. Rezultati mjerenja prikazani su u histogramu na slici.

Na slici je histogram.

Duže od 30 minuta čekalo je
 
vozila. Između 20 i 30 minuta čekalo je
 
vozilo. Manje od 20 minuta čekalo je
 
vozila.

30
31
39

null
5
Središnji podatak u nizu podataka poredanih po veličini naziva se .  Podatak s najvećom frekvencijom naziva se . Zbroj svih vrijednosti podataka podijeljen s ukupnim brojem podataka naziva se .
null
null
6
boja žuta crvena plava zelena narančasta
frekvencija 5 7 12 4 2
Podatci o najdražoj boji učenika jednog razreda prikazani su u tablici. Promatrano obilježje je . Za promatrano obilježje možemo odrediti .

Pomoć:

Možemo odrediti mod jer je to podatak s najvećom frekvencijom. U ovom slučaju to je plava boja s frekvencijom 12 .

null
7
sati 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
UV indeks 0.1 0.5 1.4 2.7 4.2 5.7 6.7 7.4 7.4 5.1 4.3 2.4 2.1 1.0
UV indeks mjeren je od 7 do 20 sati na Plitvičkim jezerima 7. lipnja 2018. Podatci su prikazani u tablici. Mod je . Medijan je . Aritmetička sredina je .
null
8

Koja od brkatih kutija opisuje skup podataka 7 , 8 , 8 , 10 , 15 , 15 , 15 , 17 , 19 ?

Na slici je brkata kutija.

Na slici je brkata kutija.

Na slici je brkata kutija.

null
null
9
Na slici je dijagram stablo-list.

Dijagram stablo – list na slici predstavlja broj učenika jedne škole po razredima koji uzimaju topli obrok u školskoj kantini. Označite što je od navedenoga točno.

Na slici je brkata kutija.

Na slici je brkata kutija.

null
null
10
Na graničnom prijelazu bilježeno je vrijeme čekanja za prijelaz granice. Rezultati mjerenja prikazani su u histogramu na slici.
Na slici je histogram.
Širina razreda je . Modalni je razred od do . Izmjereno je podataka. Procijenjeno ukupno vrijeme čekanja jest  . Aritmetička sredina grupiranih podataka iznosi . Standardna devijacija grupiranih podataka iznosi . Procijenjeni medijan iznosi .

 

null
11

Na osnovi vrijednosti dobivenih u prethodnom zadatku možemo zaključiti: Najveći broj vozila čekat će između minuta. Prosječno će čekati minuta. Procjenjujemo da će 50 % vozila čekati više od minuta.

null
12

Skup podataka predstavlja mjesta koja je osvajala ekipa Hrvatske na međunarodnim matematičkim olimpijadama od 1993. do 2017. godine:

{ 55 , 43 , 32 , 34 , 24 , 22 , 41 , 34 , 35 , 45 , 33 , 40 , 33 , 54 , 46 , 38 , 32 , 32 , 36 , 25 , 30 , 29 , 15 , 30 , 35 }. Označite što je točno za taj skup podataka.

Na slici je brkata kutija.

null
null
13

​Stupčasti dijagram predstavlja mjesta koja je osvajala ekipa Češke na međunarodnim matematičkim olimpijadama od 1993. do 2017. godine. Označite što je točno za te podatke.

Na slici je stupčasti dijagram.

Na slici je brkata kutija.

null
null
14

Koristeći se podatcima iz prethodnih dvaju pitanja, postavite riječi na odgovarajuća mjesta. Uspoređujući medijane, zaključujemo da je ekipa općenito uspješnija za mjesta. Uspoređujući aritmetičke sredine, zaključujemo da je ekipa uspješnija za mjesta. Ekipa Hrvatske ima raspon osvojenih mjesta. Ekipa Češke ima  standardnu devijaciju, pa su osvojena mjesta češke ekipe od aritmetičke sredine u usporedbi s osvojenim mjestima hrvatske ekipe.

null
null
15

Označite stupčasti dijagram koji realnije prikazuje postotak riješenosti ispita iz matematike u četiri paralelna razreda.

Na slici je stupčasti dijagram.

Na slici je stupčasti dijagram.

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje