x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Povežite objekt označen u koordinatnom sustavu i njegov naziv.

Na slici je koordinatni sustav u kojemu je oznčana os x.
Na slici je koordinatni sustav u kojemu je oznčana os y.
Na slici je koordinatni sustav u kojemu je oznčao ishodište.
 

 

null
2

Koordinate točke prikazane na slici su:

Na slici je koordinatni sustav u kojemu je oznčana točka koja je četiri jednice lijevo i dvije gore u odnosu na ishodište.

null
3

Udaljenost točaka na slici je:

Na slici je koordinatni sustav i točke A(-2,-1) i B(3,1).

null
4
Na slici je koordinatni sustav i točke P(-3,1), (2,-1) i R(1,3).
Površina trokuta P Q R sa slike je .
null
5

 Zadane su točke A - 3 , 4 , B 1 , - 2 . Točka P - 1 , 3  ​polovište je dužine A B ¯ .

null
6

Zadane su točke A 3 , 2 , B 2 , - 3 , C 0 , 4 , D - 5 , - 3 , E - 4 , 3 , F - 5 , 0 . Postavite ih na odgovarajuće mjesto u koordinatnom sustavu.

Na slici je koordinatni sustav.

A

B

C

D

E

F

 

null
7
Dužina A B ¯ promjer je kružnice. Ako je A 6 , 3 i B - 4 , 1 ,   onda je apscisa središta kružnice B - 4 , 1   , a ordinata  .
null
8

Skup svih točaka T x , y , za čije koordinate vrijedi 3 x - 6 0 , 1 - y < 0 , prikazan je na slici:

Na slici je koordinatni sustav. Označen je dio ravnine desno od broja 2 i iznad broja 1.

Na slici je koordinatni sustav. Označen je dio ravnine lijevo od broja 2 i ispod broja 1.

Na slici je koordinatni sustav. Označen je dio ravnine lijevo od broja 2 i iznad broja 1.

Na slici je koordinatni sustav. Označen je dio ravnine desno od broja 2 i ispod broja 1.

null
9
Zadane su točke u koordinatnom sustavu: A - 2 , - 1 , B - 1 , 2 , C 2 , 1 , D - 4 , 5 . Površina je četverokuta A B C D .
null
10
Točka D je na osi apscisa. Jednako je udaljena od točaka A 3 , - 2 i B 4 , 3 . Apscisa točke D je , a ordinata .
null
11
Zadani su vrhovi trokuta A B C : A 4 , 1 , B - 4 , 3 , C 2 , a . Ako je točka C u četvrtom kvadrantu, a površina je trokuta 18 , onda je a = .
null
12

Skup x , y : x y 0 prikazan je na slici:

Na slici je koordinatni sustav. Označen je prvi kvadrant.

Na slici je koordinatni sustav. Označen je prvi i treći kvadrant.

Na slici je koordinatni sustav. Označen je drugi kvadrant.

Na slici je koordinatni sustav. Označen je drugi i četvrti kvadrant.

null
13
Zadana su tri vrha paralelograma A B C D : A - 5 , - 2 , B - 1 , 1 , D - 3 , 4 . Četvrti je vrh u točki
C ( , ).
null
14
Na slici je koordinatni sustav. Označene su točke (-3,-2), (2,-3), (4,2), (-2,1), (-4,3).
Površina je mnogokuta na slici .
null
15
Zadana je točka A 5 , 3 . Koordinate točaka na osi ordinata, koje su od točke A udaljene za 29 , su i .
null
16

 Ako je A = y : 11 9 - 2 x 15 , B = y : y - 2 3 , onda je skup A × B prikazan na slici:

Na slici je koordinatni sustav. Označen je pravokutnik s vrhovima (1,-1), (3,-1), (3,5), (1,5).

Na slici je koordinatni sustav. Označen je pravokutnik s vrhovima (-3,-1), (-1,-1), (-1,5), (-3,5).

Na slici je koordinatni sustav. Označen je pravokutnik s vrhovima (-1,-3), (5,-3), (5,-1), (-1,-1).

Na slici je koordinatni sustav. Označen je pravokutnik s vrhovima (-1,1), (5,1), (5,3), (-1,3).

null
17
Na slici je koordinatni sustav. Označene su točke A(-1,4), B(4,-2), C(3,1)
Točke P , Q i R polovišta su dužina A B ¯ , B C ¯ i C A ¯ .

Duljina je dužine P Q ¯   , a površina trokuta P Q R   je .

 

null
18

Ako točke A - 4 , 1 , B 2 , 3 i C a , - 1 pripadaju istom pravcu, onda je

null
19

Ako su vrhovi trokuta A - 2 , - 4 , B 3 , - 2 , C - 5 , 2 , onda je duljina težišnice iz vrha A  

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje