Međupredmetna tema
Poduzetništvo
Veličina slova
scenarij poučavanja

I ja mogu sudjelovati

Međupredmetna tema
Poduzetništvo

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • učenička zadruga
 • francuske slastice
 • proizvodi
 • prodaja
 • W-fragen
 • jezično putovanje
 • turistički vodič
 • džeparac
 • antička baština
 • turizam
 • geografska karta Hrvatske
 • sportski dan
 • humanitarni turnir
 • projekt
 • zemljišne knjige
 • zbrinjavanje otpada
 • obnovljivi i neobnovljivi izvori energije
Izvannastavna aktivnost

Učenička zadruga “On mange en français”

Ovu aktivnost možete provesti kroz rad učeničke zadruge. U zajedničkom dogovoru s učenicima osmišljavate ideju za učeničku zadrugu, primjerice učenici mogu napraviti francuske kolače, torte ili neke druge slastice koje će prodavati na određenim priredbama koje se organiziraju u njihovoj školi/selu/gradu u adventsko vrijeme, u vrijeme korizme, na manifestacijama kao što su Dan škole, Božićna priredba, Dani frankofonije, Večer francuske kulture ili na nekom drugom događanju.

Za ostvarenje ideje učenicima je neophodan štand na kojem će izložiti i prodavati svoje proizvode. Na francuskim internetskim stranicama učenici mogu pronaći i preuzeti recepte za francuske kolače/torte/slastice. Za nove, do tada nepoznate riječi dostupan je rječnik.

U zadruzi dodijelite svakom učeniku njegovu ulogu jer je timski rad važan kako bi svi ravnopravno sudjelovali. Da bi proizvodnja i potrošnja u zadruzi bila transparentna, učenici neka u nekom od programa za proračunske tablice, npr. Excel Online  naprave obrazac ili tablicu u koju će napisati ulazne i izlazne parametre. 

Ulazni parametri bili bi troškovi proizvodnje, nabavke i prodaje. Ulazni parametar – troškovi proizvodnje uključuje i potrošnju električne energije koju zahtijevaju kuhinjski uređaji (pećnica, mikser …) pa učenici vode računa o broju potrošenih kWh (kilovat sati). Zatim možete izraditi plan potrošnje materijala kao što su sastojci za kolače, torte, slastice (brašno, šećer, jaja, dekorativni ukrasi, voda, mlijeko…). Potrebna je i nabavka kuhinjskih pomagala (zdjele, tanjuri, pekač, pribor …). Neka u Excel tablici u ćelijama napišu “količina” i “novac” tako da se na početku i na kraju svake aktivnosti zna koliko je čega uloženo i potrošeno. 

Izlazni parametri bili bi proizvodi pa je potrebno u Excel tablici u ćelijama napisati i broj komada napravljenih kolača/torti/slastica po vrstama, cijenu svake vrste proizvoda, broj prodanih proizvoda po vrsti. Prije same prodaje, učenici pakiraju slastice. Kod pripreme i izrade proizvoda usmjeravate učenike i pomažete im ako je potrebno kako bi sve išlo prema zadanom planu.

Pretpostavka za ostvarenje navedene izvannastavne aktivnosti je opremljena školska kuhinja koju učenici mogu koristiti, odnosno da škola može osigurati učenicima prostoriju i potrebne materijale za obavljanje izvannastavne aktivnosti pravljenja i prodaje slastica. 

Prikupljeni novac od prodaje proizvoda moguće je raspodijeliti na nekoliko načina. Dio prikupljenih sredstava moguće je donirati u humanitarne svrhe, odnosno potrebitima slabijeg imovinskog statusa u školi, a dio sredstava moguće je iskoristiti za daljnji produktivan rad zadruge (nabavka materijala, sirovina…). 

Izvannastavna aktivnost

Učenička zadruga “On mange en français”

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi i drugi razred srednje škole
Svrha
 • Osposobiti učenike da samostalno sudjeluju u projektu, pretražuju informacije na zadanu temu, vode računa o financijama koje su im dodijeljene te o svojoj ulozi u zadruzi.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Informatika
 • Fizika
 • Matematika
 • Uporaba IKT-a
 • Zdravlje
 • Učiti kako učiti
Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Plan, put i razglednica

S učenicima se pripremate za nadolazeće jezično putovanje. Jezično putovanje ili u ovom slučaju putovanje u zemlju njemačkog govornog područja slobodan je izbor škole i Vas kao nositelja organizacije, a ako se škola odluči za takvo putovanje, ono mora biti prihvaćeno i ulazi u Školski kurikulum za nadolazeću školsku godinu. Iako veliki broj škola nudi jezična putovanja svojim učenicima, ne podrazumijeva se da učenici sudjeluju u planiranju. Baš se takvo planiranje vlastitog jezičnog putovanja, može iskoristiti u nastavi stranog jezika. Za početak s učenicima dođite do zaključka kamo ćete i kada putovati te što na lokaciji želite posjetiti (s roditeljima se putem ankete može unaprijed dogovoriti nekoliko lokacija, a na učenicima ostaje zadnja odluka). Na temelju odluke o lokaciji i terminu putovanja te u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole tražite ponude putničkih agencija. Aktivnost kreće s obradom pristiglih ponuda tj. konačnom odlukom roditelja (cijena, agencija…), pripremom digitalnog zida u kolaboracijskom alatu Padlet (pripremite zid s onoliko stupaca koliko će biti grupa) i podjelom učenika u grupe.

Grupa Infos zadužena je za sažimanje ponuda u nekoliko najvažnijih natuknica na njemačkom jeziku (wohin?, mit wem?, wann?, was?, wie lange?, …) te postavljanje istih na Padlet.

Grupe Makros u nekom od alata za izradu prezentacija, npr. PowerPoint Online, izrađuju prezentacije na njemačkom jeziku o samoj lokaciji i atrakcijama koje su se odlučili posjetiti te poveznice na prezentacije postavljaju na zid Padleta (koliko atrakcija, toliko grupa). 

Grupa Finanzen skuplja informacije i postavlja na Padlet izvješće u Eurima (die Reise kostet … , das Taschengeld beträgt …, der Eintritt ins, in die, in den … kostet).

Grupe Mikros imaju zadatke:

a) Pripremiti ankete koje će putnici popuniti na povratku te na zid Padleta staviti izvješće (Bewerte die Reise von 1 bis 5, Bewerte den Reiseführer von 1 bis 5, Was war das Beste/das Schlimmste, Wie viel Taschengeld hast du ausgegeben? Bist du zufrieden von 1 bis 5…)
b) Koristeći neki od servisa za besplatne fotografije, prikupiti najbolje fotografije/snimke, urediti ih i staviti na zid Padleta.

Tijekom izrade zadataka, slijedi predstavljanje zadataka pojedinačne grupe ostalim grupama, prihvaćanje prijedloga i komentara.

Ukoliko nemate u planu jezično putovanje, ali s učenicima želite napraviti sličnu aktivnost u istom alatu Padlet, možete pripremiti virtualno putovanje u grad koji ćete, možda, u budućnosti posjetiti. Aktivnost, također, započnite s izborom lokacije (Infos), izborom atrakcija na lokaciji (Makros), istraživanjem podataka o cijenam na lokaciji (Finanzen) te izradom virtualne šetnje lokacijom na temelju prijašnjih aktivnosti (Mikros). Za posljednju aktivnost Mikros možete koristiti digitalni alat Google Earth.

Postupci potpore

Učenike je uputno unaprijed upoznati s planom svih aktivnosti (u obliku tablice ili sheme) tako da svaki dobije predložak koji će mu poslužiti u pripremi za aktivnost ili za daljnje potrebe (posebno dobro za učenike s poremećajima iz spektra autizma i teškoćama pažnje i koncentracije).

Način traženja ponude za neko putovanje potrebno je demonstrirati na jednom primjeru i provjeriti razumijevanje (važno za učenike s teškoćama čitanja, pažnje i koncentracije i teškoćama iz spektra autizma). Važno je utvrditi znaju li učenici koristiti određeni alat, po koracima im objasniti njegovo korištenje i demonstrirati način rada za svaku grupu na jednom primjeru. 

Za učenika s teškoćom predvidite sasvim konkretiziran zadatak unutar grupe, primjerice sažimati ponude samo pod jednim pitanjem, odabir atrakcija na lokaciji, upis podataka o cijenama, izdvajanje najboljih fotografija i sl. Također, možete predvidjeti rad u paru s vršnjakom (za učenike s motoričkim teškoćama, oštećenjima vida, teškoćama pažnje i koncentracije). Svaku aktivnost za svaku grupu objasnite primjerom po koracima i provjerite razumijevanje.

Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Iako će učenici informacije na Padlet stavljati na njemačkom jeziku, na temelju uradaka mogu roditeljima na roditeljskom sastanku predstaviti cijeli projekt na hrvatskom jeziku. 

Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Plan, put i razglednica

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi i drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ (1) NJ A.1.4. Učenik piše srednje duge, jednostavne tekstove.
 • SŠ (1) NJ C.1.2. Učenik prikuplja i kritički procjenjuje informacije iz različitih, izvora te priprema prezentaciju s temom iz područja osobnog interesa i svakodnevice.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Informatika
 • Povijest
 • Geografija
 • Matematika
 • Građanski odgoj i obrazovanje
 • Uporaba IKT-a
Nastavna aktivnost za predmet Latinski jezik

Izlet u… antiku!

Učenike potaknite da se prisjete rimskih i grčkih gradova u Hrvatskoj te njihovih latinskih naziva. 

Organizirajte u učionici četiri “stanice” (stol s velikim papirom i olovkama): 1. rimski gradovi u Istri, 2. rimski gradovi u Primorju i Dalmaciji, 3. rimski gradovi u kontinentalnoj Hrvatskoj i 4. grčki gradovi. Metodom World cafe učenici podijeljeni u grupe tijekom pet minuta na papir zapisuju gradove i lokalitete kojih se mogu sjetiti te antičke spomenike koji se ondje nalaze. Potom se rotiraju na ostale “stanice” i dopisuju gradove i spomenike kojih se mogu prisjetiti.

Presložite učenike u parove. Svaki će par dobiti jednu ili dvije hrvatske županije za koju mora organizirati popis antičkih spomenika pomoću rezultata World cafe metode i internetskih tražilica. Poželjno je spomenike grupirati u kategorije:

gradska jezgra ili trg, arhitektonski spomenik, crkva i drugi sakralni objekti, lokaliteti, muzeji i galerije, ostali samostalni spomenici (ploče, kipovi...).

Pomoću nekog od alata za dodavanje multimedijskih sadržaja na slike, kao npr. ThingLink, učenici izrađuju interaktivnu kartu Hrvatske s ciljem turističke promocije. Opcijom Create (Upload image) svaki par neka učita npr. slijepu kartu Hrvatske kao osnovu zadatka. Potom neka opcijom Add tag označe mjesta koja pripadaju dodijeljenoj im županiji (neka dovedu oznaku na željeni položaj na karti) pazeći na vrstu spomenika. U tu svrhu dogovorite s učenicima simbol za muzej, crkvu, lokalitet i sl. Opcijom Add text label moguće je s učenicima odabrati ikonu koja će predstavljati dogovorene kategorije, a ako prikladna ikona nedostaje, učenici mogu postaviti i svoju.

Svakom spomeniku učenici pridružuju kratak tekst s turističkim opisom, fotografiju ili drugu odgovarajuću sličicu te poveznicu na to mjesto sa stranice Google karte

Učenici odabiru jedno od obrađenih mjesta kao destinaciju svog jednodnevnog izleta. Zadatak im je da sami organiziraju izlet tako što će planirati prijevoz, ručak, stručno turističko vodstvo i džeparac. U tu svrhu učenike možete podijeliti u grupe od kojih će svaka planirati jedan od nabrojanih troškova. Učenici neka vode jedinstveni razredni troškovnik u tablicama Excel Online, kako bi svi uvijek imali pristup istome dokumentu. U tablicama neka stupcima dodijele nazive prema kategoriji nabrojanih troškova. 

Kako bi tablica bila jasnija i prohodnija, grupe neka upisuju samo po dvije najpovoljnije opcije. Grupama je zadatak na internetu potražiti odgovarajućeg autobusnog prijevoznika ili postojeću komercijalnu liniju, restoran u blizini centra mjesta u koje se putuje s dva menija na izbor, kontaktirati lokalnu turističku zajednicu od koje će saznati neke kontakte za turističko vodstvo i dogovoriti ga, istražiti mogućnost za provođenje slobodnog vremena i procijeniti za to potreban džeparac.

Uputite ih da na kraju raspravom i glasanjem izaberu najpovoljniju opciju za svaku kategoriju – onu s prihvatljivom cijenom, ali za koju se dobiva najkvalitetnija usluga. Nakon što saznaju konačan broj učenika koji će putovati, moraju izračunati cijenu jednodnevnog izleta po učeniku. 

Na putu do odredišta učenici mogu simulirati turističko vodstvo koristeći izrađenu interaktivnu kartu te fotografije i informacije o odredištu koje su upisali. Nastavnik i učenici kartu mogu koristiti u daljnjoj nastavi kada se pojavi potreba za referencom na antičke lokalitete u Hrvatskoj.

Postupci potpore

Učenicima je poželjno ponuditi fotografije nekih gradova, antičkih spomenika i latinske nazive za gradove koje mogu uparivati (pogodno za učenike s teškoćama pažnje i koncentracije, s poremećajima iz spektra autizma). Za aktivnost sparivanja ili prisjećanja za sve učenike je potrebno predvidjeti produljeno vrijeme. 

Način rada world cafe metodom ili korištenje bilo kojeg alata kao npr. ThingLink, učenicima je po koracima potrebno objasniti i oprimjeriti ukoliko nisu upoznati s korištenjem, nemaju iskustva ili ne razumiju način. Nakon toga im je potrebno uručiti predložak na kojem su ti koraci slijedom napisani kako bi učeniku uvijek bili dostupni kada mu zatrebaju. Aktivnost zapisivanja gradova, lokaliteta i antičkih spomenika predvidite kao rad u paru za učenike s motoričkim teškoćama, oštećenjima vida te teškoćama čitanja i pisanja.

Prilikom rada u paru na jednoj ili dvije županije učeniku s teškoćom dodijelite aktivnu ulogu koja najbolje odgovara njegovim mogućnostima. U organiziranju popisa antičkih spomenika mogu se koristiti ranije spomenute fotografije koje mogu naći svoje mjesto i u rezultatima word cafea. Učenicima koji se teže snalaze na internetskim tražilicama ponudite određene poveznice (primjerice učenici s teškoćama pažnje i koncentracije, teškoćama čitanja i pisanja, motoričkim oštećenjima). Sve korake tijekom vizualno-motoričkih aktivnosti za učenike s oštećenjima vida potrebno je podržati na zvučnoj razini.

Za planiranje jednodnevnog izleta učenicima je potrebno, za svaku stavku kojom će se baviti, dati smjernice slijedom koji će im biti od koristi za provođenje aktivnosti, (primjerice, što je sve važno za planiranje prijevoza, ručka, način odabira turističkog pratitelja ili vodiča, planiranje džeparca te kako će izračunati ukupnu cijenu planiranog izleta po učeniku, poveznice za određene turističke agencije, način odabira najkvalitetnijih usluga za prihvatljive cijene i slično). Za to mogu dobiti predloške sa smjernicama što će pomoći učenicima s teškoćama pažnje i koncentracije, s teškoćama čitanja i pisanja, s PSA, oštećenjima sluha. Svi izrađeni predlošci mogu im pomoći kao model rada u sličnim situacijama.

Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Spomenike i lokalitete u svojoj blizini učenici neka fotografiraju sami te snime kratke videozapise (npr. u alatu Adobe Spark) koji se mogu dodati na interaktivnu kartu. 

Nastavna aktivnost za predmet Latinski jezik

Izlet u… antiku!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Promoviramo antičku baštinu: Imenuje najvažnije antičke spomenike na tlu Hrvatske; Objašnjava njihovu kulturološku i civilizacijsku važnost i turistički ih promovira
 • A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
 • D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
 • C.4.3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Povijest
 • Geografija
 • Likovna umjetnost
 • Učiti kako učiti
 • Uporaba IKT-a
 • Osobni i socijalni razvoj
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Napravi plan za Sportski dan

Predstavite ravnatelju/ici škole projekt humanitarnog karaktera Napravi plan za Sportski dan namijenjen učenicima drugih razreda srednje škole. Nakon odobrenja kreće se u realizaciju Sportskog dana od ideje do same realizacije. Ovisno o školskom kurikulumu svaka škola individualno odlučuje kada će se navedeni projekt realizirati.

Predstavite učenicima i način na koji će se realizirati navedeni projekt. S obzirom da je isti humanitarnog karaktera, učenici traže donatore (sponzore) koji su voljni financijski poduprijeti potrebe navedenog zbivanja. 

Učenike određenih razreda (npr. 2.a, 2.b i 2.c ) podijelite u grupe te im dodijelite sljedeće zadaće: organizacija aktivnosti i rokova, sastavljanje plana aktivnosti u suradnji s predmetnim nastavnikom, izrada financijskog plana, analiza cijena. Učenici mogu komunikaciju i dogovore odraditi i kroz digitalni alat Teams

Grupa učenika koja je kompetentnija u matematici i informatici, koristeći neki od digitalnih alata za proračunske tablice npr. Excel Online, zajedno u timu radi na izračunu financijskog dijela nabavke i troškova – financijska konstrukcija, obrađuju podatke, rade statistiku - uspoređuju i odabiru najbolju ponudu koju će prezentirati potencijalnim donatorima i sponzorima. 

Prije same organizacije aktivnosti, potaknite raspravu i upitajte učenike: Kome je namijenjen Sportski dan? Tko će kupiti karte za dolazak na naše događanje? Što biste dodali u program aktivnosti da privučete i mlađu dobnu skupinu? Da li je značajno definirati ciljnu skupinu pri organizaciji sličnih događanja? Dajte im do znanja kako je definiranje ciljne skupine vrlo važno pri osmišljavanju i organiziranju događanja u cilju ostvarenja uspješnosti događanja.

Svaki razred dobit će svoja zaduženja (npr. pojedini razredi mogu prodavati sendviče i sokove), a sva prikupljena sredstva bit će donirana. Sudjelovanje ekipa bit će moguće i donacijom u visini kotizacije za sportski turnir. Prikupljena sredstva bit će u potpunosti iskorištena za pomoć za maturalna putovanja učenika slabijeg imovinskog statusa. 

Tijekom godine, na nastavi TZK, potrebno je učenike educirati i o fair play ponašanju (suđenje, zapisnici...) kako bi isto primijenili u motoričkim aktivnostima i na humanitarnom turniru. Broj sportova ovisi o zainteresiranosti učenika (ovisno o spolu) i provodi se anketa koristeći alat Forms na razini cijele škole. 

Na osnovi ankete pristupa se organizaciji te podjeli zaduženja i aktivnosti: upoznavanje svih razreda i svih nastavnika u školi sa Sportskim danom kako bi svaki od njih dao svoj doprinos; podjela aktivnosti po razredima – prijave ekipa, pripremanje terena, nabavka dresova ili majica, štampanje dresova ili majica, izrada plakata pomoću Canve i ulaznica za humanitarni turnir, pripremanje igrališta prije i pospremanje nakon natjecanja, nabavka ili izrada medalja, pehara, diploma i nagrada (npr. najbolji strijelac, igrač utakmice...), suci na utakmicama, zapisničar i zapisnici, semafor, pripremanje pozornice i razglasa, intervju s nekim od poznatih sportaša, oglašavanje na društvenim mrežama i stranicama škole... Nakon pripremnih planiranih aktivnosti možete realizirati/organizirati humanitarni turnir.

Analiza: omogućite kroz online anketu napravljenu u alatu Forms da se učenici izjasne npr. kako su se proveli taj dan i sviđa li im se te bi li htjeli nastaviti i sljedeće godine s istom organizacijom, što je bilo dobro, a što loše...

Postupci potpore

Na samom početku učenicima je poželjno prezentirati cijeli nacrt projekta u obliku tablice ili grafičkog prikaza sa svim etapama, zadaćama i vremenskim određenjima. Ovakav shematski prikaz poželjno je pohraniti kako bi učenicima poslužio kao model u planiranju sličnih projekata (posebno važno za učenike s poremećajima iz spektra autizma, s ADHD-om).

Za aktivnost traženja donatora koji bi financirali provođenje projekta Sportskog dana u školi, učenicima je uputno ponuditi listu s mogućim donatorima te utvrditi moguće načine ostvarivanja primjerene komunikacije (važno za učenike s teškoćama iz spektra autizma, oštećenja sluha, teškoće pažnje i koncentracije, s oštećenjima vida).

Za aktivnosti rada u timovima prema određenim zadaćama, uključujući anketu i i podjele zaduženja i aktivnosti na razini škole, potrebno je slijedom razraditi radnje, određene planirane aktivnosti koje je poželjno prikazati na grafički sređenom predlošku koji se uručuje učenicima. Pri tome je potrebno određenom učeniku konkretizirati njegov zadatak, uzimajući u obzir njegovu teškoću  (s PSA, teškoćama pažnje i koncentracije, vida, sluha, motorike).

Za svaki planirani alat koji se planira za korištenje potrebno je utvrditi znaju li učenici kako se koristi, po potrebi demonstrirati način korištenja te organizirati rad u parovima za one učenike koji imaju ograničenja u realizaciji (s motoričkim oštećenjima, oštećenjima vida).

Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Predložite učenicima da izrade u nekom od digitalnih alata, npr. PowerPoint online, prezentaciju o provedbi projekta (kako su se učenici pripremali za realizaciju projekta) ili projekciju filmske reportaže o tijeku provedbe projekta koje će prikazati na manifestacijama škole (Dan škole, Dani otvorenih vrata...).

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Napravi plan za Sportski dan

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ TZK G.A.2.1. Usvaja i primjenjuje teorijska i motorička znanja.
 • SŠ TZK G.A.2.2. Primjenjuje složenije elemente tehnike i taktike raznovrsnih sportova.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Geografija
 • Njemački jezik
 • Engleski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Matematika
 • Likovna umjetnost
 • Informatika
 • Glazbena umjetnost
 • Građanski odgoj
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Zdravlje
 • Uporaba IKT-a
 • Učiti kako učiti
Nastavna aktivnost za predmet Geografija

Zbrini i pobrini

(Aktivnost koja se provodi kroz nekoliko ishoda učenja i nešto dulji vremenski period, npr. polugodište). Metodom oluje ideja s učenicima istražite načine zbrinjavanja otpada u svom kraju. Saznajte od učenika: Tko se u Hrvatskoj može baviti djelatnošću zbrinjavanja otpada? Tko sve može izdati dozvolu za bavljenje tom djelatnošću? Koje tvrtke u vašem zavičaju se bave tom djelatnošću i koje sve vrste otpada zbrinjavaju? Koji otpad se može ponovno iskoristiti i reciklirati, a koji ne može?Sudjeluju li učenici u školi ili kod svoje kuće u odvojenom prikupljanju otpada? Upoznajte učenike s činjenicom da nije moguće sve proizvode reciklirati te da je recikliranje ponekad jako skup proces koji troši neke druge resurse (npr. za recikliranje plastike potrebne su velike količine vode). S učenicima možete odigrati i digitalnu igru Razvrstavanje otpada – sirovine (potražite igru niže u aktivnosti). Igru možete podijeliti s učenicima putem ove poveznice

Razvrstavanje otpada

Ide li tetrapak u papir ili plastiku? Što s limenkama? Iako postoje lokalne razlike u razvrstavanju otpada i u tome što ide u koji spremnik i koje je spremnik boje (na primjer u Zagrebu je spremnik za staklo zelene, dok je recimo u Rijeci narančaste boje), generalna pravila o razvrstavanju otpada su ista.
Koliko dobro znaš što ide u koji spremnik i koliko otpadaka možeš razvrstati u zadano vrijeme?

Uputa: Razvrstaj otpatke u ispravne spremnike. Pripazi da svaki otpadak ubaciš u spremnik kojem pripada i da otpadak ubaciš u za to predviđeni otvor - otpadci oko spremnika uistinu nisu lijep prizor! Pazi na vrijeme i na kraju zadatka provjeri uspješnost.

Učenike podijelite u dvije grupe i svakoj zadajte zadatak da osnuje vlastitu zamišljenu tvrtku koja se bavi zbrinjavanjem otpada. Uz vašu pomoć, učenici neka osmisle i opišu poslovni plan (Koji proizvod će zbrinjavati? Za koje tržište? Koliko novca misle uložiti, a koliko zaraditi? Što im sve treba za početak poslovanja?).

S obzirom da im je potreban poslovni prostor u kojem bi njihova tvrtka mogla obavljati svoju djelatnost, neka učenici prouče prostorni plan svog mjesta (katastar i gruntovnicu) te u poslovnoj zoni svog mjesta pronađu parcelu koju će “kupiti’” i na kojoj će izgraditi tvrtku. Osim odabira područja na kojem će obavljati svoju djelatnost, učenici neka, na temelju dostupnih informacija o cijeni nekretnina na tom području (web pretraživanjem), odaberu najpovoljniju parcelu u poslovnoj zoni.

Kako bi mogli odabrati koje vrste otpada će njihova tvrtka prikupljati neka učenici istraže cijene otkupa otpada po vrstama otpada. Predlažem da se o cijenama informiraju kod svog lokalnog poduzeća koje je zaduženo za zbrinjavanje otpada ili putem interneta na stranicama kao što je burza otpada HGK, cijene otkupa plastike, londonska burza metala, cijene otkupa papira itd. Nakon istraživanja o cijenama pojedinih vrsta otpada neka izrade financijski plan za npr. prikupljanje papira. Financijski plan učenici mogu napraviti u nekom od programa za proračunske tablice, npr. Excel Online.

Zajedno s učenicima dogovorite koje sve podatke financijski plan mora imati (npr. procjena koliko papira se planira skupiti, kroz koje razdoblje, koji su rokovi te koliko se planira zaraditi od prodaje tog papira itd.). Na kraju aktivnosti, učenici neka podnesu financijski izvještaj o realizaciji i radu svoje tvrtke, o tome jesu li ostvarili zadane ciljeve i rokove ili nisu. Sve rokove i zadatke učenici mogu planirati i zapisati, koordinirati te pratiti njihovu realizaciju u online kalendaru kao što je npr. Team Up.

Postupci potpore

Učenici se za nadolazeću temu mogu prethodno pripremiti tako da fotografiraju, napišu, nacrtaju različite načine zbrinjavanja otpada tako da svaki učenik može pristupiti prikupljanju podataka na način koji mu najbolje odgovara.

Unutar rada u grupama formirajte parove s konkretnim zadatkom za učenika s teškoćom, ovisno o postojećim ograničenjima (oštećenja vida, motorička oštećenja, ADHD, teškoće čitanja i pisanja).

Za kratko osmišljavanje poslovnog plana tvrtke za zbrinjavanje otpada potrebno je dati plan u obliku grafički primjernih smjernica (font i tisak) ili pitanja (posebno učenicima s teškoćama iz spektra autizma i s teškoćama pažnje i koncentracije).

Kako bi se učenici što bolje snašli (posebno učenici s ADHD-om, teškoćama čitanja, poremećajima iz spektra autizma – PSA), poželjno im je demonstrirati način ulaženja u katastar i gruntovnicu i kao primjer uzeti pronalaženje podataka o školskoj zgradi (dio grada, parcela). Korake u snalaženju najbolje je da zapišu ili dobiju zapisano na predlošku kako bi im isti poslužio kada im zatreba.

S učenicima je također korisno, primjerice,  zajednički istražiti cijene otkupa neke vrste otpada na određenoj poveznici npr. na Londonskoj burzi metala kako bi se utvrdilo što i kako se gleda. Za unos podataka poželjno im je načiniti grafički primjerenu tablicu unutar koje će svrstavati cijene po određenim parametrima. 

S učenicima utvrdite parametre izrade troškovnika za što im se također može ponuditi primjerena tablica te u koracima objasniti načine obračuna i kao takve dati na predlošku u grafički prilagođenom obliku. 

Na kraju je potrebno načiniti sintezu svih provedenih aktivnosti te na neki grafički način predočiti cjelokupne korake u realizaciji projekta, zajedno s predlošcima sa smjernicama za korištenje podataka katastra, gruntovnice, izrade financijskog plana i pohraniti ih kako bi ih učenici koristili prema potrebi.

Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Potaknite učenike koji žele znati više na istraživanje negativne strane recikliranja, koji se sve proizvodi ne mogu reciklirati (npr. papirnate čaše za kavu, stiropor, keramika...). Dodijelite učenicima zadatak da osmisle kako bi oni zbrinuli proizvode koji se ne mogu reciklirati. Što bi od njih izradili? 

Učenici mogu izraditi i brošuru o zbrinjavanju otpada koja bi predstavljala čime se njihova tvrtka bavi. Troškove izrade i tiska brošure mogu uračunati u financijski plan i financijsko izvješće. 

 

Nastavna aktivnost za predmet Geografija

Zbrini i pobrini

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Prvi i drugi razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ GEO C.1.2. Učenik analizira uzroke i posljedice ugrožavanja i onečišćenja okoliša od lokalne do globalne razine te opisuje oblike zaštite prirode s primjerima u svijetu i Hrvatskoj koristeći se geografskim kartama i IKT-om.
 • SŠ GEO C.1.3. Učenik se odgovorno odnosi prema okolišu i istražuje stanje okoliša u svom okruženju.
 • SŠ GEO C.2.1. Učenik opisuje različite načine korištenja i zbrinjavanja otpada te u njima aktivno sudjeluje.
 • SŠ GEO C.A.B.2.2. Učenik primjenjuje geografska znanja i vještine u rješavanju pitanja iz svakodnevnoga života vezanih uz prostorno planiranje kroz istraživački rad.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Matematika
 • Biologija
 • Politika i gospodarstvo
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Učiti kako učiti
 • Uporaba IKT-a
 • Održivi razvoj

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

http://poduzetnistvo.prva.hr/wp-content/dl/UdzbenikHR23.pdf

Anketa

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici.