x
Učitavanje

3.6 Sila i gibanje

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Lopta

Promjenu brzine tijela u vremenu nazivamo akceleracija. Što uzrokuje akceleraciju tijela?

Pogledajmo primjer lopte koja miruje. Njezina je brzina jednaka nuli. Što trebamo učiniti da bismo loptu pokrenuli?

 Kako se lopta giba nakon udarca? Što možete reći o brzini lopte?

 Za pokretanje lopte upotrijebili smo silu.

Prilikom udarca na loptu djeluje sila

Kada se lopta počne gibati, njezina se brzina mijenja i lopta ubrzava.

 Kako će se lopta zaustaviti? Usporavat će zbog  sile trenja.

Kada tijelo ubrzava ili usporava na njega djeluje sila.

Djelovanje sile na gibanje tijela

Kakav je odnos između sile i akceleracije? Kako masa tijela utječe na njegovo gibanje?

Promatrajmo pokus u kojem bilježimo gibanje kolica .

Imamo kolica određene mase koja vučemo s pomoću utega koji pada preko ruba stola. Kolica su papirnatom vrpcom spojena na električno tipkalo. Električno tipkalo u jednakim vremenskim intervalima udara o papirnatu vrpcu i ostavlja trag u obliku točkice. Promatrajući trag točkica na vrpci možemo analizirati gibanje kolica. Što mislite, kako će se gibati kolica i što sve utječe na gibanje?

Kolica povezana papirnom trakom s električnim tipkalom i utegom koji pada.

Konkretnim izračunom na osnovu podataka provedenog pokusa, dobiva se linearan odnos sile F   i mase m .

Akeleracija tijela obrnuto je razmjerna masi, a razmjerna je sili.

  a = F m  

To je  temeljni zakon gibanja (II.Newtonov zakon).

F = m · a  

Zakon inercije

 Djeluju li sile na tijelo koje nema akceleraciju? Npr. automobil se giba stalnom brzinom.

Automobil se giba stalnom brzinom
Na automobil djeluje sila trenja i vučna sila, suprotno su usmjerene i jednakog iznosa.

Ako se automobil giba, njegov motor proizvodi vučnu silu, a cesta stvara silu trenja. Sila trenja je suprotnog smjera od gibanja tijela. 

Dakle, sile na automobil postoje, ali nema akceleracije.

Sile koje djeluju na automobil koji se giba stalnom brzinom su jednakog iznosa, ali suprotnog smjera te je njihov ukupni zbroj jednak nuli.

Ako je akceleracija nula, tada je i iznos ukupne sile jednak nuli.
Tijelo će mirovati ili se gibati jednoliko ako je ukupna sila na njega jednaka nuli.

Ako tijelo miruje jer je ukupna sila na njega jednaka nuli, neće se pokrenuti dok na njega ne bude djelovala sila. 

To je zakon tromosti ili inercije (I. Newtonov zakon).

Zanimljivost

Astronaut popravlja kvar na svemirskoj postaji. Nalazi se bestežinskom stanju, u svemirskom prostoru.

Astronauti na svemirskim postajama katkad moraju izaći izvan postaje i obaviti popravake ili mjerenja. Kako bi se gibali u svemirskom prostoru, odguruju se od postaje i jednoliko gibaju danom brzinom. U takvom slučaju na njih ne djeluje nikakva sila pa prema prvom Newtonovu zakonu oni zadržavaju stanje jednolikoga gibanja. S obzirom na to da nema trenja koje bi ih moglo zustaviti, moraju biti privezani užetom za postaju kako ne bi „otplutali” u svemir.

Primjer 1.

Gibanje tijela zbog djelovanja više različitih sila

Sile F1 i F2,različitog iznosa i suprotnog smjera djeluju na tijelo na horizontali.

Na tijelo djeluju dvije različite sile , suprotnog smjera i različitog iznosa. ​Ukupna, rezultantna sila  F r e z   jednaka je zbroju sila F 1   i   F 2 .

Ako ukupna sila nije jednaka nuli, tijelo se giba nekom akceleracijom.

Budući da su sile F 1 i F 2 suprotno orjentirani vektori, njihovi se iznosi oduzimaju.

F r e z = F 2 - F 1

Ukupna sila na tijelo, rezultantna sila ,ima smjer sile većeg iznosa a to je i smjer akceleracije tijela.

 Smjer akceleracije jednak je smjeru ukupne, rezultantne, sile  F r e z .

Akceleracija kojom se tijelo giba jednaka je:

a = F r e z m  

Automobilske gume prilikom kočenja ostavljaju trag na cesti.
Trag kočenja automobilskih guma

Na primjer, na automobil koji se giba djeluju sila motora u smjeru gibanja  i sila trenja u suprotnom smjeru. Kada se isključi sila motora , automobil se zaustavlja zbog djelovanja sile trenja.

Na tijelo koje se giba akceleracijom djeluje sila F .

Temeljni zakon gibanja je:  F = m · a .

Zanimljivost

Zakon inercije i temeljna jednadžba gibanja često se nazivaju prvi i drugi Newtonov zakon, prema Isaacu Newtonu, engleskom znanstveniku (1643. ‒ 1727.). Newton je bio fizičar, astronom i matematičar. Mjerna jedinica za silu nazvana je prema njemu, njutn ( N  ).

Postoji i treći Newtonov zakon, zakon akcije i reakcije.

Kutak za znatiželjne

Treći Newtonov zakon

Primjer 2.

Djevojčica na koturaljkama odguruje se od zid. Kako to objašnjavate? Na simulaciji kliknite na djevojčicu i zadržite tipku miša (prst na uređajima osjetljivim na dodir). Kada otpustite tipku/prst, djevojčica će se odgurnuti od zida. Ako dulje zadržite tipku, odgurnut će se jače.

Ako djevojčica silom  F 1   gura zid, jednaka sila djeluje, ali suprotne orjentacije   F 2   i odguruje djevojčicu.

Primjer 3.

Rastežemo oprugu rukom, nakon što ju pustimo vratit će se natrag u prvotni oblik. Možemo reći da ruka isteže oprugu silom F1, a opruga se vraća natrag djelovanjem sile F2, istog iznosa ali suprotnog smjera.

Ako rastegnete oprugu silom F 1 , što će se dogoditi nakon što ju pustite?

Reagirat će na nastalu deformaciju i vratit će se u prvotni položaj pod djelovanjem sile , F 2 koja je istog iznosa, ali suprotnog smjera. Sila koja vraća oprugu u prvotni oblik naziva se elastična sila.

Ako jedno tijelo djeluje na drugo tijelo nekom silom F 1 , onda će drugo tijelo djelovati na prvo silom istog iznosa, ali suprotnog smjera F 2 .

Vrijedi: 

F 1 = - F 2

To je zakon akcije i reakcije.

 1. Tijelo dobiva manje ubrzanje ako na njega djeluje  sila.
  null
  null
 2. Ako je ukupna sila na tijelo jednaka nuli, kako se tijelo giba?

  null
  null
 3. Koliku akceleraciju daje sila od 10 N tijelu mase 2 kg  ?   m s 2 .

  Pomoć:

  a = F m

  Postupak:

  F = 10   N

  m = 2   kg

  a = ?

  a = F m = 5 m/s 2  

 4. Kolika sila djeluje na tijelo mase 500   g koje se giba akceleracijom 2   m s 2 ?   N

  Pomoć:

  F = m · a

  Postupak:

  m = 500   g = 0,5   kg

  a = 2   m s 2

  F = m · a = 0,5   kg · 2 m s 2 = 1 N