x
Učitavanje

3.1 O tlaku općenito

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Sanjkanje na snježnoj padini

Možete li hodati po duboku snijegu? Zbog čega je djelovanje istom silom različito kad na snijegu stojite u čizmama i kada se niz njega spuštate na tanjuru za sanjkanje?

Koračanjem po duboku snijegu propada se duboko u snijeg. Sjedenjem na tanjuru za sanjkanje ostaje se pri površini snijega.


Pokus

U jednu plitku plastičnu posudu usipajte sloj brašna i poravnajte ga ravnalom. Na površinu ravnog sloja brašna položite staklenu šalicu za čaj tako da dno postavite na sloj brašna, a zatim ponovite istraživanje tako da otvor šalice za čaj okrenete u brašno. Usporedite dubine otisaka šalice za čaj koje je ona ostavila u sloju brašna.

U drugu plitku plastičnu posudu usipajte jednak sloj brašna, kao i u prvom dijelu istraživanja, te ga poravnajte ravnalom. Na sloj brašna na jednoj strani posude postavite staklenu šalicu za čaj. Promatrajte otisak šalice u sloju brašna. Ponovite istraživanje tako da istu šalicu za čaj postavite na drugi kraj plastične posude, ali sad tako da ju dodatno opteretite nekim tijelom (npr. 1 kg brašna i/ili 2 kg brašna). Promatrajte dubinu otiska koju šalica za čaj ostavlja u brašnu.

Zanimljivost

Tijelo manje utone u podlogu ako ima veću dodirnu površinu.

Teže tijelo jednakog oblika dublje utone u podlogu.

Zbog toga djeca ostavljaju plići otisak u snijegu dok se valjaju po njemu ili voze na tanjuru za sanjkanje nego hodajući po njemu.

Djelovanje silom na neko tijelo ovisi o sili i o površini podloge na koju ta sila okomito djeluje. Tu silu nazivamo pritisna sila, a oznaka je F p .

Tlak je djelovanje okomite pritisne sile F p na površinu plohe A . Oznaka za tlak je p .

p = F p A  

Mjerna jedinica za tlak je paskal (znak Pa ) .

Tlak od 1 Pa proizvede sila od 1 N djelujući okomito na površinu  1 m 2 .

Zanimljivost

Blaise Pascal
Blaise Pascal

Mjerna jedinica za tlak nazvana je prema francuskom filozofu, matematičaru i fizičaru Blaiseu Pascalu (Clermont-Ferrand, 19. lipnja 1623. Pariz, 19. kolovoza 1662.). Pascal je 1647. godine počeo mjerenja tlaka u atmosferi i otkrio da se s visinom tlak snižava. Utvrdio je da tlak zraka ovisi o temperaturi i vlazi, te je time postavio svojevrsne temelje meteorologije.

Budući da je mjerna jedinica za tlak, paskal, izrazito mala, primjenjuju se veće mjerne jedinice kilopaskali i hektopaskali.

U svakodnevnom se životu tlak može iskazati mjernom jedinicom bar i manjom mjernom jedinicom milibar.

Na razini mora vrijednost srednjeg tlaka naziva se atmosfera (oznaka atm ).

Mjerni uređaj za mjerenje tlaka plina ili tlaka tekućina nazivamo manometar.

Krvni tlak mjerimo uređajem koji nazivamo tlakomjer.

Povezani sadržaji

Klasični tlakomjer sa živinim stupcem
Klasični tlakomjer sa živinim stupcem

U zdrava čovjeka u mirovanju donji je tlak viši od 9 kPa , a gornji je tlak niži od 16 kPa . Kada se srčane klijetke stegnu i krv iz srca krene u arterije, tada se tlak krvi u arterijama naziva gornji tlak ili sistolički tlak. Sekundu nakon toga tlak se snizi. Neposredno prije sljedećega stezanja klijetki tlak se snizi na najmanju vrijednost i taj se tlak naziva donji tlak ili dijastolički tlak. Hipertenzija ili povišeni krvni tlak sve češće pogađa mlade.

Primjer 1.

Vreća brašna mase 5 kg nalazi se na polici čija ploha ima površinu  800 cm 2 . Kolikim tlakom vreća brašna pritišće policu na kojoj se nalazi?

m = 5 kg

A = 800 cm 2 = 0,08 m 2

p = ?

F p = G

G = m · g = 5 kg · 10 N kg = 50 N

p = 50 N 0,08 m 2

p = F p A

p = 625 Pa

Zašto s oštrim predmetima režemo, siječemo ili bušimo?

Povezani sadržaji

Alati za sječu ili za bušenje izrađuju se na načelu povezanosti tlaka i površine na koju djeluje pritisna sila. Alati imaju tanku oštricu da bismo, djelujući silom na maloj površini, proizveli veliki tlak.  

Švicarski nož
Švicarski nož

Slično su oblikovani i ljudski zubi jer na njihovim malim dodirnim površinama pritisna sila stvara veliki tlak.  

Ljudski zubi
Ljudski zubi

Projekt

Istražite kolikim tlakom učenici djeluju na podlogu ako na njoj stoje na jednoj nozi u tenisici, a kolikim tlakom djeluju ako na njoj stoje s objema nogama u tenisicama.

Odredite tko u razredu na podlogu djeluje najvećim, a tko najmanjim tlakom.

Istražite kolikim tlakom djelujete na podlogu kada sjedite na sjedalici.

Površine potplata tenisice odredite koristeći se metodom opisanom u jedinici 1.3. Posredno mjerenje ploštine.

Primjer 2.

Masa čovjeka iznosi 70 kg , a tanjura za sanjkanje 650 g . Koliki je tlak čovjeka na snijeg s tanjurom za sanjkanje ako je površina dodirne plohe tanjura za sanjkanje sa snijegom 0,34 m 2 ?

m č = 70 kg

m t = 650 g = 0,65 kg

A = 0,34 m 2

F č = G = m · g = 70 kg · 10 N kg = 700 N

F č = G = m · g = 0,65 kg · 10 N kg = 6,5 N

Podijelimo li zbroj težine čovjeka i tanjura za sanjkanje s iznosom ploštine dodirne plohe tanjura za sanjkanje, dobijemo tlak čovjeka (sanjkaša) s tanjurom kojim djeluje na snijeg.

p = F č + F t A

p = 700 N+ 6,5 N 0,34 m 2

p = 706,5 N 0,34 m 2

p = 2 077,94 Pa

Tlak čovjeka na snijeg iznosi 2 077,94 Pa .

...i na kraju

Tlak je količnik okomite pritisne sile i površine plohe. Mjerna jedinica za tlak je paskal.  Uređaji kojima mjerimo tlak su manometar, koji služi za mjerenje tlaka plina ili tlaka tekućina, ili  tlakomjer, kojim mjerimo krvni tlak.

 1. Djelovanje okomite pritisne sile na površinu plohe je:

  null
  null
 2. Mjerna jedinica za tlak je .
  null
  null
 3. Kamion ima veći broj kotača zato da manje tlači cestu.

  null
  null
 4. Mjerni uređaj kojim se mjeri krvni tlak naziva se:

  null
  null
 5. 1 017,9 hPa = Pa .​
  null
  null
 6. 6,5 kPa = Pa .
  null
  null
 7. 1,9 bar = Pa .
  null
  null
 8. 2,1 bar = Pa .
  null
  null
 9. 1 016,8 hPa = mbar .
  null
  null
 10. 2,1 mbar = bar .
  null
  null

 11. Tlak kvadra na podlogu

  Kvadar leži na podlozi. Najmanjim tlakom djeluje na vodoravnu podlogu ako leži na:

  null
  null

 12. Tlak kvadara u obliku slova T na podlogu

  U kojem položaju tijela na slici djeluju najvećim tlakom na podlogu na kojoj se nalaze?

  null
  null

Zadatak 1.

 1. Na vodoravno postavljenoj polici leži knjiga. Površina plohe knjige koja dodiruje policu je 560 cm 2 . Tlak knjige na policu iznosi 69,8 Pa . Kolika je masa knjige? ​
 2. Kocka duljine bridova 10 cm i mase 400 g leži na stolu. Kolikim tlakom kocka djeluje na stol?
 3. Hrast je iznimno cijenjeno i kvalitetno drvo s vrlo širokom primjenom u opremanju interijera. Materijal od stare hrastovine pogodan je za uređenje interijera i eksterijera u rustikalnom stilu. Hrastov kvadar (planka) ima masu 350 kg , duljinu 2 m , širinu 24 cm i visinu 8 cm te leži na tlu. Koliko iznosi tlak na tlo kad hrastov kvadar leži na najmanjoj plohi?
 1. m = 390,88 g = 391 g
 2. p = 400 Pa
 3. p = 182,29 Pa

Idemo na sljedeću jedinicu

3.2 Atmosferski tlak