4.12

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o biološki važnim spojevima

Moći ću:
  • povezati i primijeniti znanje o uljima, mastima, ugljikohidratima, bjelančevinama, enzimima na različitim oblicima zadataka
  • razvijati misaone sposobnosti i samostalno zaključivati.

Marko – znatiželjni mladi kemičar

U četiri epruvete nalaze se glukoza, celuloza, saharoza i škrob.

Na temelju njihovih svojstava treba odrediti koja je tvar u kojoj epruveti.

Marko je izveo nekoliko pokusa i na temelju svojih opažanja donio odgovarajuće zaključke.

Ponovite pokuse koje je izveo Marko i pokušajte otkriti njegove zaključke.

Marko – znatiželjni mladi kemičar

U četirima epruvetama nalaze se glukoza, celuloza, saharoza i škrob (ne nužno tim redoslijedom). Redoslijed tvari u epruvetama može se odrediti ako se uoče njihova svojstva. Marko je izveo nekoliko pokusa i na temelju svojih opažanja donio odgovarajuće zaključke. Ponovite pokuse koje je izveo Marko i pokušajte otkriti njegove zaključke.

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

U sve epruvete Marko je dodao vodu. Sve su se tvari otopile u vodi osim jedne. Koja je to tvar?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Druga se tvar u vodi vrlo slabo otapala.

Marko je u tu epruvetu dodao otopinu joda u kalijevu jodidu i sadržaj epruvete je poprimio tamnoplavo boju.

Koja je tvar u drugoj epruveti?

 

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Treća i četvrta tvar jako su dobro topljive u vodi. Bijele su boje. Krutine.

Nakon što ih je Marko otopio u vodi, u obje epruvete dodao je natrijevu lužinu i nekoliko kapi modre galice.

Nakon kraćeg zagrijavanja u jednoj epruveti pojavio se crvenosmeđi talog.

Koju je tvar odredio?

  

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

a) U sve epruvete Marko je dodao vodu. Sve su se tvari otopile u vodi osim jedne. Koja je to tvar? 
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

b) Druga se tvar u vodi vrlo slabo otapala. Marko je u tu epruvetu dodao otopinu joda u kalijevu jodidu i sadržaj epruvete poprimio je tamnoplavu boju.

Koja je tvar u drugoj epruveti? 
c) Identificirana tvar iz druge epruvete nastaje polimerizacijom molekule
.
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

c) Treća i četvrta tvar jako su dobro topljive u vodi, bijele su boje, krutine su. Nakon što ih je Marko otopio u vodi, u obje epruvete dodao je natrijevu lužinu i nekoliko kapi vodene otopine bakrova(II) sulfata. Nakon kraćeg zagrijavanja u jednoj se epruveti pojavio crvenosmeđi talog.

Koju je tvar odredio?

Napišite ime spoja koji daje crvenosmeđi talog.

Kako se zove reagens koji je koristio za dokazivanje tvari identificirane u koraku c)?
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

d) Napišite jednadžbu kemijske reakcije kisele hidrolize preostale tvari. Pri tome se služite alatom Pisanje kemijskih jednadžbi na webu.

e)Izračunajte relativnu molekulsku masu škroba ako je \ce{n = 25} . Rezultat iskažite na dvije decimale.

Odgovor:

Mr(C6H10O5)25 =
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

f) Glukoza i fruktoza imaju jednake molekulske formule, ali različite strukture. Kako nazivamo takve molekule?

Odgovor:  

 
Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Više informacija o ugljikohidratima možete pronaći u jedinici 2.2 Ugljikohidrati u DOS-u Biologija 1.

Jaje i ulje – savršen par

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U epruvetu s malo vode dodano je ulje. Sadržaj je promućkan, pa je epruveta stavljena u stalak za epruvete. 

Što se dogodilo nakon nekoliko trenutaka?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U epruvetu je dodana žličica žumanjka jajeta. Sadržaj je ponovo promućkan.

Kakva je smjesa koja je nastala?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Koja je uloga žumanjka u smjesi?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U epruvetu s malo vode dodano je ulje. Sadržaj je promućkan, pa je epruveta stavljena u stalak za epruvete. Što se dogodilo nakon nekoliko trenutaka?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U epruvetu je dodana žličica žumanjka jajeta. Sadržaj je ponovo promućkan.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Koja je uloga žumanjka u smjesi?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Odredite masu molekule alkohola glicerola.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Talište je oleinske kiseline pri 16 °C. U kojem je agregacijskom stanju oleinska kiselina pri 5 °C?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Proteini – prvi među svima

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Proteini se sastoje od dvadesetak različitih aminokiselina. Koja je aminokiselina najjednostavnija?

 

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Kako nazivamo peptide s više od 100 aminokiselina?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Proteini se sastoje od dvadesetak različitih aminokiselina. Koja je aminokiselina najjednostavnija?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U zadatku označite slovo ispred jednoga točnog odgovora.

Bjelančevine su makromolekule polimerne građe. Koje su molekule monomeri u građi bjelančevina?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U zadatku označite slovo ispred jednoga točnog odgovora. Funkcijske su skupine u građi aminokiselina:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U zadatku označite slovo ispred jednoga točnog odgovora. Koliko ima ostvarenih peptidnih veza u molekuli tetrapeptida?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Uljasto i masno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Zbog kojih se dvaju procesa hrana užegne?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U zadatku označite slovo ispred jednoga točnog odgovora. Koji alkohol ulazi u kemijski sastav masti i ulja?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U zadatku označite slovo ispred jednoga točnog odgovora. Koja je masna kiselina zasićena?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U zadatku označite slovo ispred jednoga točnog odgovora. Kako glasi molekulska formula spoja čiji ostatak ulazi u sastav masti?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Sapun ili deterdžent – pitanje je sad

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Sapun natrijev oleat (natrijeva sol oleinske kiseline) nastaje reakcijom koju nazivamo:

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Suvremena sredstva za pranje mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine: sapune i deterdžente.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Osnovne sirovine za dobivanje sapuna životinjske su i biljne masnoće i jake lužine, a posebna se svojstva postižu raznim dodatcima.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Sapuni su natrijeve ili kalijeve soli viših masnih kiselina, a proces hidrolize masti ili ulja lužinom naziva se saponifikacija.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Sapuni sa solima u tvrdoj vodi daju talog koji se teško uklanja s tkanine pa je u takvoj vodi bolje prati deterdžentima koji sa solima ne tvore talog.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Sva sredstva za pranje povećavaju površinsku napetost.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Izbacite uljeza.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Na kraju…

Primijenite istraživački utemeljeno učenje u suradnji s drugim učenicima!

Više informacija o ovoj temi možete pronaći u jedinici 5.1. Pravilna prehrana i zdravlje u DOS-u Biologija 8.