Ugljik i spojevi ugljika

Moći ću:
  • navesti alotropske modifikacije ugljika
  • identificirati nazive i kemijske simbole / kemijske formule za ugljik, ugljikov(II) oksid, ugljikov(IV) oksid, ugljičnu kiselinu i kalcijev karbonat
  • objasniti proces karbonizacije
  • objasniti procese fotosinteze, staničnog disanja, karbonizacije, spaljivanja fosilnih goriva, požara, procese razgradnje organskih tvari i otapanja vapnenačkih stijena kao najčešće procese kruženja ugljika u prirodi
  • preuzeti odgovornost prema okolišu
  • spremno promatrati, opažati, objektivno mjeriti i samostalno zaključivati
  • demonstrirati motoričke sposobnosti
  • uskladiti suradnju s drugim učenicima timskim radom
  • razviti ekološku svijest
  • razviti sposobnosti kvalitetnog usmenog i pisanog izražavanja te urednost i preciznost u radu.