Nemetali, metali, soli i kemijski račun

Moći ću:
  • navesti osnovna fizikalna i kemijska svojstva nemetala, metala i soli
  • napisati primjere kemijskih jednadžbi reakcija nemetala s kisikom, metala s kisikom, oksida nemetala i metala s vodom
  • rješavati zadatake s veličinama: relativna atomska masa, relativna molekulska masa, maseni udio elementa u spoju
  • razlučiti odgovarajuće indikatore za dokazivanje kisele, neutralne i lužnate otopine
  • prepoznati jednostavne primjere kiselina, baza i soli
  • kombinirati matematičke izraze u rješavanju problemskih zadataka
  • promatrati, opažati, objektivno mjeriti i samostalno zaključivati
  • suradnički učiti s drugim učenicima
  • mjerene rezultate predočiti grafikonom
  • izraziti svoje mišljenje i zaključke u skladu s pravilima hrvatskoga književnog jezika.