Kemija 8
digitalni obrazovni sadržaj za osmi razred osnovne škole za predmet kemiju
 • Antonela Dragobratović
 • Karmen Holenda
Moći ću:
 • navesti jednadžbe jednostavnih organskih kemijskih reakcija
 • imenovati funkcijske skupine u organskim molekulama
 • opisati ulogu ugljika u prirodnim procesima
 • primijeniti osnove kemijskog računa
 • demonstrirati ulogu prirodnih polimera u prehrambenim namirnicama
 • testirati indikatore
 • analizirati ulogu masti, zasićenih i nezasićenih masnih kiselina i srodnih tvari u prehrambenim namirnicama
 • razlikovati svojstva prirodnih i umjetnih polimera
 • razvrstati jednostavne ugljikovodike prema važećoj nomenklaturi
 • prepoznati organske spojeve ugljika i njihova svojstva
 • označiti tvari prema fizikalnim i kemijskim svojstvima
 • opravdati pravilne uporabe prirodnih polimera u prehrani
 • sistematizirati polimere prirodne i umjetne
 • vrednovati svojstva anorganskih i organskih spojeva
 • pronaći sličnosti i razlike između sapuna i deterdženata
 • razvrstati organske molekule prema vrsti veze među ugljikovim atomima
 • izraditi modele jednostavnih organskih molekula
 • utvrditi strukturne formule jednostavnih anorganskih i organskih molekula.