Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije - impresum
Veličina slova

Pogodi tko sam!

Impresum

Povratak na scenarij poučavanja

U izradi ovog scenarija poučavanja i pripadajućih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme sudjelovali su: autori aktivnosti scenarija poučavanja i interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme sukladno metodičko-didaktičkim principima za nastavne predmete Hrvatski jezik, Engleski jezik, Informatika, Tjelesna i zdravstvena kultura, zatim savjetnik za IKT za međupredmetne teme, voditelj izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupremetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. U izradi postupaka prilagodbe za učenike s teškoćama sudjelovao je stručnjak za inkluzivnu prilagodbu aktivnosti scenarija poučavanja dok su na tehničkoj izradi i prilagodbi interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme sudjelovali stručnjak za izradu interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme i stručnjak za pristupačnost. 

U izradi ovog scenarija poučavanja sudjelovali su također lektor, stručnjak za izradu i uređivanje video sadržaja i animacija, koordinator projekta i voditelj projekta.

Osiguranju kvalitete scenarija poučavanja i interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme doprinijeli su: recenzenti za stručnu i znanstvenu utemeljenost i primjenu metodičkih principa iz predmeta Hrvatski jezik, Engleski jezik, Informatika, Tjelesna i zdravstvena kultura, recenzent za ostvarivosti odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme, recenzent za inkluzivnu prilagodbu scenarija poučavanja za međupredmetne teme. 

Koncept scenarija poučavanja i pripadajućih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme osmislili su i njihovu izradu evaluirali: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

 

Izvori fotografija i video materijala: iSTOCK

Ostali izvori:

 

Izvoditelj: Profil Klett d.o.o.

Naručitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Godina izrade: 2020.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.

 

Više informacija:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
tel.: +385 1 6661 500
Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb
www.carnet.hr