Procijenite svoje znanje

Ekološki otisak

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

1 Dopunite rečenicu.

Tablica podataka
Ekološki otisak

/ha po stanovniku

kapacitet okoliša

/ha po stanovniku

Australija 9,31 16,57
SAD 8,22 3,76
Velika Britanija 7,93 0,56
Slovenija 5,81 2,35
Rusija 5,69 6,79
Njemačka 5,3 2,27
Francuska 5,14 3,11
Japan 5,02 0,72
Hrvatska 3,92 2,8
Kina 3,38 0,94
Argentina 3,14 6,92
Brazil 3,11 9,08
Srbija 2,71 1,26
Kongo 1,29 10,91
Indija 1,16 0,45
Kenija 1,03 0,51

 

Koja zemlja ima najveći ekološki otisak u hektarima po stanovniku?

Odgovor:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

2 Odaberite točan odgovor.

Japan, Njemačka i Francuska po stanovniku imaju slične potrebe za prirodnim resursima. Ipak, jedna od tih triju država ima mnogo nepovoljniji ekološki otisak od ostalih. Koja je to država?

Netočno
Točno

Koja država ima najmanji kapacitet svog okoliša?

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

3 Odaberite sve točne odgovore.

Zbog čega Velika Britanija u odnosu na SAD i Australiju ima mnogo nepovoljniji ekološki otisak? (odaberite 2 točna odgovora):

Netočno
Točno

Iako Velika Britanija ima manji ekološki otisak po stanovniku od SAD-a u Australije, njezin teritorij je premalen za potrebe njezinog velikog stanovništva. Američko i stanovništvo Australije ima višestruko veći teritorij s mnogo više resursa te ne moraju trošiti toliko resursa izvan svojih granica.

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

4 Odaberite točan odgovor.

Promotrite ekološki otisak Hrvata i kapacitet okoliša Hrvatske u tablici. Hrvati prosječno troše više negoli njihova zemlja može proizvesti. Koliko bi teritorija Republike Hrvatske bilo potrebno da se zadovolje potrebe njezinih stanovnika?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

5 Odaberite točan odgovor.

Republika Hrvatska je s obzirom na malu površinu teritorija bogata mnogim prirodnim resursima, što pokazuje njezin kapacitet okoliša. Kad bi svi stanovnici Zemlje trošili prirodnih resursa kao prosječni Hrvat, koliko bi planeta Zemlja bilo potrebno ako znamo da je prosječni svjetski kapacitet okoliša 1,7 hektara?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

6 Odaberite točan odgovor.

Po svojim potrebama za prirodnim resursima Hrvatska se nalazi:

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

7 Dopunite rečenicu.

Ako je iz uvodnog teksta poznato da stanovnici Zemlje prosječno troše resurse 1,6 teritorija Zemlje, a prosječni svjetski kapacitet 1,7 hektara po stanovniku, izračunajte koliki je prosječni ekološki otisak stanovnika Zemlje u hektarima(zaokružite na jednu decimalu).

Odgovor:

Netočno
Točno

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

8 Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

U zadatku su ponuđene tri zemlje s popisa. Svakoj zemlji pridružite relativnu potrošnju prirodnih resursa s desne strane.

Brazil

iznadprosječna

Indija

ispodprosječna

Srbija

prosječna

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

9 Je li ova tvrdnja točna?

Australija je na vrhu liste ekološkog otiska s 9,31 hektar po stanovniku, ali takva potrošnja nije štetna za planet Zemlju jer ima velik kapacitet okoliša.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

10 Odaberite točan odgovor.

Obrazložite svoj odgovor na deveto pitanje.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?