Međupredmetna tema
Zdravlje
Veličina slova
scenarij poučavanja

Što je to zdrava prehrana?

Međupredmetna tema
Zdravlje

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • zdrava prehrana
 • nezdrava prehrana
 • deklaracija
 • hrana
Nastavna aktivnost za predmet Tehnička kultura

Planiram se hraniti zdravo

Motivirajte učenike da kod kuće razgovaraju s roditeljima i ukućanima o vrstama namirnica koje kupuju i konzumiraju. Neka razgovorom odrede i zapišu koje namirnice koriste gotovo svakodnevno te po jedan primjerak prazne ambalaže tih namirnica donesu u školu (do maksimalno pet namirnica).

Razgovarajte s učenicima o hrani/namirnicama koje svakodnevno konzumiraju i čiju su ambalažu donijeli u školu. Pitajte učenike: Zašto koristite baš tu namirnicu svaki dan? Što mislite da ona donosi dobroga za vaše tijelo? Je li zdravo jesti tu namirnicu svaki dan? Kako prepoznajete za vas zdravu namirnicu?

Pogledajte videozapis na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji – Biologija nastavnici – Potreba za hranjivim tvarima – str. 1/24 u trajanju od 00:50 min pod nazivom “Hrana u ljudskom životu“. (Napomena: Za pristup portalu "Nikola Tesla" potrebna je prijava AAI@EduHr elektroničkim identitetom.)

Razgovarajte s učenicima i opišite što određuje pojedinu namirnicu s naglaskom na prosječnu hranjivu vrijednost (energija, masti, ugljikohidrati, soli, itd.). Zamolite učenike da odaberu njima najdražu namirnicu (jednostavnu ili složenu od više sastojaka). Prokomentirajte s učenicima je li ta namirnica zdrava, koje vrijedne hranjive sastojke sadrži i kako ti sastojci doprinose metabolizmu, odnosno dnevnim potrebama učenika njihove dobi i razine tjelesne aktivnosti. Ako su učenici odabrali zdravu namirnicu, neka za nju naprave ambalažu, a ako nisu, neka ju zamijene zdravijim izborom i onda naprave ambalažu za bolji izbor hrane.

Podijelite učenike u skupine pri čemu svaka skupina izrađuje ambalažu jedne zdrave namirnice od tvrdog papira ili kartona. Učenici trebaju primijeniti pravila tehničkog crtanja kod crtanja plašta odnosno mreže prije izrade geometrijskog tijela, ambalaže. Na temelju izrađene tehničke dokumentacije učenici će ocrtavati plašt odnosno mrežu na materijalu. Učenici se moraju pridržavati zaštita na radu, npr. ako koriste rezbarski nožić za izrezivanje materijala, obavezno koristiti zaštitne rukavice. Oblik i dizajn ambalaže učenici zajednički odabiru unutar skupine (npr. ambalaža za jogurt ne mora biti čaša/boca).

Nakon izvršene aktivnosti možete napraviti izložbu radova učenika unutar škole ili na internetskim stranicama škole.

Postupci potpore

Videozapis prema potrebi možete zaustaviti kako bi provjerili jesu li učenici razumjeli sve što su vidjeli. Prilikom izrade ambalaže dati priliku svim učenicima da aktivno sudjeluju. Demonstrirati ili prikazati način izrade nekog oblika ambalaže. Treba voditi računa o izboru materijala za izradu (lako rukovanje). Za svakog učenika potrebno je predvidjeti ulogu koju će imati u izradi plakata u skladu s njegovim sposobnostima i ograničenjima (npr. priprema materijala, pronalaženje aplikacija, crtanje, dopunjavanje itd.

Za učenike s teškoćama dobro predvidjeti je rad u paru ili skupini kako bi, primjerice suučenik po potrebi mogao usmjeravati učenika s određenim oštećenjem ili poremećajem ili mu pomagati (npr. učeniku s motoričkim poremećajima, oštećenjima vida). Rad u skupinama učenicima s teškoćama kad se izvode praktične aktivnosti pruža mogućnost uključivanja u skladu sa sposobnostima. Važno je da aktivnosti budu smislene i dostupne za izvedbu svakom učeniku u radnoj skupini. Za učenike s deficitom pažnje/poremećajem hiperaktivnosti, učenike s teškoćama iz spektra autizma, kao i učenike s intelektualnim teškoćama, dobro je predvidjeti etapne upute za dogovorenu aktivnost koju mogu obavljati, uvijek uz provjeru razumijevanja. Sve učenike u razredu, pa tako i učenike s teškoćama, vrlo je važno upoznati i s pravilima ponašanja i mjerama opreza tijekom izvođenja aktivnosti te mogućim posljedicama u slučaju nepravilnog rukovanja određenim alatima ili materijalima. Ako učenik u izvođenju praktičnog rada griješi, uvijek pokažite što i kako treba činiti ili mu pomozite da sam dođe do rješenja.

Dodatne informacije možete potražiti na poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenicima koji žele znati više zadajte zadatak da izrade dnevni i tjedni jelovnik koji bi zadovoljio njihove potrebe. Prosječne hranjive vrijednosti namirnica koje će navesti na jelovniku kao i mogućnosti grafičkog dizajna neka prethodno istraže. Potom neka učenici u nekom alatu za tablične proračune, uz pomoć učitelja, izrade tablicu i pripadajući grafikon s udjelima hranjivih vrijednosti namirnica na njihovom jelovniku. Učenici mogu izraditi jelovnik koristeći Word online.

Nastavna aktivnost za predmet Tehnička kultura

Planiram se hraniti zdravo

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • TK OŠ B.5.2. Na kraju prve godine učenja i poučavanja predmeta Tehnička kultura u domeni Tvorevine tehnike i tehnologije, učenik izrađuje tehničku tvorevinu prema tehničkoj dokumentaciji koristeći se alatom i priborom.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Likovna kultura
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Hraniš li se bolje od rimskog legionara

Motivirajte učenike da kroz dva dana zapisuju što jedu razvrstavajući namirnice u šest kategorija: žitarice, meso, voće, povrće, slatkiši, mliječni proizvodi. Otvorite novu ploču u Padletu te u njoj pripremite šest stupaca, po jedan za svaku od navedenih šest kategorija. U odgovarajući stupac učenik treba zapisati što je jeo i za koji obrok (npr: doručak – zobene pahuljice, upisuje u stupac žitarice i stupac mliječni proizvodi ako ih konzumiraju s mlijekom ili jogurtom).

Na početku sata učenike podijelite u dvije skupine na temelju problemskog pitanja: Smatrate li da se vi bolje hranite danas nego što su se hranili rimski legionari? 

Nastojte da se učenici podijele u dvije, po mogućnosti jednakobrojne skupine: afirmacijsku (Današnja djeca se hrane bolje od legionara) i negacijsku (Današnja djeca se hrane gore od legionara).

Dajte upute učenicima kako će danas održati debatu na pitanje na koje su upravo odgovarali. Formu debate određujete sami, ali ju svakako istaknite učenicima da se znaju pripremiti (izmjenična izlaganja grupa, međusobno ispitivanje, količina i trajanje replika na izlaganja, završne riječi, trajanje svakog segmenta). Pogledajte s učenicima video o prehrani rimskog vojnika. Video možete podijeliti učenicima putem ove poveznice.

Prehrana rimskog vojnika

Rimska vojska poznata je i danas ne samo po briljantnim strategijama i koordinaciji, već i po snazi, fizičkoj kondiciji i izdržljivosti vojnika. Poznato je da su rimski legionari imali vrlo rigoroznu obuku i dnevnu disciplinu, no uz to, imali su i vrlo striktnu dijetu kako bi mogli izdržati sve napore. Pogledaj videozapis i nauči čime su se rimski vojnici hranili da bi bili u tako zavidnoj tjelesnoj kondiciji.

Učenicima pripremite poveznicu na Padlet kako bi ju mogli koristiti tijekom pripreme za debatu. Za vrijeme gledanja videa, učenici imaju zadatak na papiru napisati namirnice kojima se hrane rimski legionari i u kojoj količini se njima hrane kao i ostale korisne informacije koje smatraju bitnima. 

Nakon pogledanog filma, učenici se unutar grupe podijele u manje skupine. U tim manjim skupinama analiziraju i uspoređuju podatke o svojoj prehrani koje su prikupili u Padletu, podatke o prehrani rimskih legionara iz pogledanog videa i prehrambene smjernice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (str. 6–13). Iz svoje analize svaka grupa treba izvući što više argumenata u prilog tvrdnji koju zastupaju te što više argumenata protiv tvrdnje suprotne grupe. Kao pripremu za debatu i izlaganje, učenici mogu voditi bilješke na papiru ili se poslužiti alatima poput Sutori u kojem mogu komentirati i nadopunjavati ideje jedni drugima. 

Učitelj usmjerava učenike pitanjima: Jedu li legionari ili vi sve vrste hrane prema priručniku? Ako da, jedu li ih u preporučenoj količini? Koju vrstu hrane najviše jedete vi, a koju legionari? Koju vrstu hrane jedete premalo? Koje su negativne strane vaše prehrane, a koje legionarske prehrane? Čega možete primijetiti da nedostaje u vašoj prehrani, a čega u legionarskoj? Koje su vrste hrane pretjerano česte kod vas, a koje kod legionara? Koje bi mogle biti negativne posljedice toga? Imate li vi uvijek dostupnu hranu, a jesu li ju imali legionari? Usporedite način nabavljanja hrane danas i kod legionara, koji je pouzdaniji?

Nakon pripreme izlaganja i pitanja za suparničku grupu, učenici započinju debatu. Učitelj pazi da se u govoru izmjenjuju članovi pojedinih skupina. Potiče pojedine grupe na razmišljanje postavljanjem potpitanja ili pitanja iz smjernica.

Nakon završene debate, učitelj ponovo poziva učenike da odgovore na početno pitanje koristeći Mentimeter kako bi glasovanje bilo što tajnije i samostalnije. Prema rezultatima proglašava uspješniju grupu.

Postupci potpore

Provjeriti znaju li i mogu li svi učenici koristiti sve navedene digitalne alate, dati im pisane ili slikovne upute za korištenje ili osmisliti neki drugi način prezentiranja ili bilježenja podataka. Za gledanje videozapisa potrebno je osigurati prijevod ili zvučni zapis na hrvatskom jeziku. Prehrambene smjernice Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo za neke učenike bit će potrebno sažeti i prilagoditi (izdvojiti, naglasiti bitno, smanjiti broj informacija za učenike s intelektualnim teškoćama). Važno je voditi brigu o tome da učenici sudjeluju u aktivnosti koja za njih ima najmanje prepreka u odnosu na prisutno ograničenje.

Pri formiranju skupina potrebno je voditi računa o tome da učenici s teškoćama imaju prilike u svojim skupinama uspješno ostvariti planirane zadatke. Za izdvajanje argumenata učenicima možete pomoći postavljanjem dodatnih pitanja. Većina učenika može samostalno, prema izrađenom planu ili uz usmjeravanje, te u ime skupine, prezentirati napravljeno ili može prezentirati samo dogovoreni tj. onaj dio na kojem je učenik bio najviše angažiran. Učenici s govorno-jezičnim teškoćama ne trebaju sudjelovati u debati na način da govore, ali mogu aktivno sudjelovati u prikupljanju i prezentaciji podataka putem digitalnih alata.

Dodatne informacije možete potražiti na poveznici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu osmisliti letak rimske vojske kojim bi se preporučilo rimskom legionaru kako se što bolje i ispravnije hraniti dok je u vojsci, a kako bi bio što efikasniji vojnik. Pritom trebaju uzeti u obzir koje vrste hrane. Rimljanima nisu bile poznate ili im nisu bile dostupne što moraju samostalni istražiti. Letak se može napraviti u aplikaciji Canva, a može se podijeliti učenicima ostalih razreda ili učenicima nižih razreda.

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Hraniš li se bolje od rimskog legionara

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • POV OŠ A.5.1. Učenik objašnjava dinamiku i promjene u pojedinim društvima u prapovijesti i starom vijeku.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Šarene pahuljice

Zadajte učenicima da za domaću zadaću prikupe i donesu deklaracije s različitih vrsta žitnih pahuljica i cjelovitih žitarica (muesli). Naglasite učenicima da su zdravije žitarice koje sadrže cjelovita zrna žitarica jer imaju manju količinu rafiniranog šećera u odnosu žitne pahuljice. Deklaracije mogu i fotografirati tijekom kupovine s roditeljima. Za ovu aktivnost potrebne podatke možete pronaći i na mrežnim stranicama različitih proizvođača žitnih pahuljica. 

Porazgovarajte s učenicima o zdravoj hrani i njihovim iskustvima sa zdravom prehranom. Koristeći alat Mentimeter ili neki sličan alat za izradu interaktivnih prezentacija, kreirajte oblak riječi od učeničkih asocijacija na pojam zdrave prehrane i ispitajte učenike koliko je među njima onih koji doručkuju i što jedu za doručak.

Raspravite s učenicima njihove odgovore, ukazujući im na važnost doručka u našoj prehrani. Identificirajte koliki dio učenika u razrednom odjelu jede žitne pahuljice ili muesli. Potaknite raspravu o deklaracijama te o važnosti njihovog čitanja. Učenike podijelite u parove i neka svatko sa svoje deklaracije pročita hranjive vrijednosti u 100 g proizvoda te zbroje njihove mase. Zatim neka rasprave i usporede dobivene rezultate. Uočit će da ponekad zbroj nije 100 g. Ukažite da ostalo čine vitamini, elementi u tragovima i minimalna količina vode i ne zapisuje se na deklaracije.

Dalje, na temelju čitanja s deklaracija proizvoda ili podataka s mrežnih stranica, učenici određuju udio pojedinih žitarica, dodanog rafiniranog šećera ili sušenog voća u 100 g žitnih pahuljica te podatke izražavaju postotkom i razlomkom, a podatke prikazuju tablično. Pomozite učenicima da hranjive vrijednosti s deklaracije prikažu stupčastim dijagramom. Mogu se poslužiti nekim od alata za izradu dijagrama, primjerice Meta Chart. Dijagrame u parovima analiziraju i uspoređuju. 

Potaknite učenike na povezivanje i istraživanje veze sastava s energetskom vrijednošću i odgovaranje na pitanja: Je li to zdrava energija? Koji su zdravi sastojci pahuljica? Treba li dodavati bijeli šećer u pahuljice? Možete potaknuti učenike da u vidu projektnog zadatka kod kuće usporede više žitnih pahuljica prema sastavu i energetskoj vrijednosti. Na nekom od sljedećih nastavnih sati treba planirati vrijeme za prikaz učeničkih radova.

Postupci potpore

Provjeriti znaju li i mogu li svi učenici koristiti sve navedene digitalne alate, dati im pisane ili slikovne upute za korištenje ili osmisliti neki drugi način prezentiranja ili bilježenja podataka.

Učenicima s oštećenjem vida za čitanje deklaracije na proizvodima osigurati pomoćnika, povećalo ili neko drugo pomagalo. Ukoliko je potrebno, omogućite učenicima korištenje kalkulatora. Učenicima (osobito onima s intelektualnim teškoćama) dati jednostavne, kratke i jasne upute za izračunavanje postotka i razlomka te provjeriti njihovo razumijevanje. Po potrebi, omogućiti uporabu podsjetnika s formulama koje su potrebne za rješavanje zadatka. Pojedini dijelovi formule mogu se dodatno označiti ili naglasiti različitim bojama ili veličinom fonta.

Učenicima možete ponuditi i rješavanje zadataka prema ponuđenom modelu, tako da ponudite riješeni primjer zadatka s drugim elementima i/ili brojevima koji će učeniku služiti kao primjer pri rješavanju drugih zadataka istoga tipa. 

Za prikazivanje pomoću dijagrama učenici trebaju dobiti uputu za izradu dijagrama te pitanja pomoću kojih će lakše analizirati dobivene podatke.

Dodatne informacije možete potražiti na poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Neka učenici prouče tekst dostupan na mrežnoj stranici Dvoboj pahuljica te kod kuće, kao projektni zadatak, prouče podatke o vrstama pahuljica, analiziraju ih i usporede prema nutritivnim vrijednostima i energiji koju sadržavaju. Podatke neka prikažu stupčastim dijagramima koristeći neki od alata za izradu dijagrama, primjerice Meta Chart. Izdvojite potrebno vrijeme na nekom od sljedećih nastavnih sati za prezentaciju učeničkih radova.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Šarene pahuljice

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • A.5.3. Povezuje i primjenjuje različite prikaze razlomaka.
 • A.5.4. Povezuje i primjenjuje različite prikaze decimalnoga broja.
 • A.5.5. Računa s decimalnim brojevima.
 • E.5.1. Barata podatcima prikazanim na različite načine.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Priroda
Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Hranim li se zdravo?

Razgovarajte s učenicima o njihovim prehrambenim navikama. Saznajte što vole jesti (na taj ćete način aktivirati pasivni i aktivni rječnik učenika) i misle li da se hrane zdravo. Pitajte znaju li što je tanjur zdrave prehrane. Zatim im prikažite fotografiju tanjura zdrave prehrane i prokomentirajte ju. Istaknite važnost fizičke aktivnosti. Imenujte što više namirnica.

Za poticaj na razmišljanje o tome hrane li se ljudi danas zdravo, možete im prikazati video o zdravoj prehrani Gesunde Ernährung kinderrecht erklärt u trajanju od 2:19 min. Film se može pogledati cjelovito koristeći i digitalni alat EDpuzzle u kojem uz video postavljate pitanja na određenim mjestima kako bi bili sigurni da su učenici razumjeli sadržaj. Taj dio aktivnosti mogu napraviti kod kuće. 

Izradite s učenicima tanjur zdrave hrane. Za to mogu poslužiti papirnati tanjuri i katalozi iz raznih dućana. Ima mnogo kataloga na njemačkom jeziku dostupnih u digitalnom obliku koji se također mogu isprintati. Ovu aktivnost mogu učenici napraviti samostalno ili u grupama, već prema predznanju i sposobnostima. Neka svaki učenik/grupa predstavi svoj tanjur koji ćete zajedno s ostalim učenicima prokomentirati. Ova aktivnost može biti i domaća zadaća, pa onda učenici na sljedećem satu predstave svoje tanjure i prokometiraju ih. 

Potaknite učenike da idu u kupovinu hrane sa svojim roditeljima i da u školu donesu popis namirnica koje su tom prilikom kupili (alternativno bi mogli napraviti popis namirnica u svom hladnjaku ili smočnici). Na popisu tada crvenom, odnosno zelenom bojom mogu označiti koje su od popisanih namirnica zdrave, a koje nezdrave.

Postupci potpore

Kako bi se učenicima olakšalo dosjećanje riječi, moguće je izraditi kartice s riječima i sličicama. Zadatak učenika može biti uparivanje napisane riječi i sličice. Igra se može organizirati i kao memory – spajanje slike i riječi.

Izrada tanjura zdrave prehrane za učenike s oštećenjem vida može biti organizirana s pravim namirnicama koje će učenik opipavati, prepoznavati i imenovati ili igra asocijacija, s vršnjakom u paru. Vršnjak mu može davati asocijacije na namirnicu na slici, a učenik s oštećenjem vida na njemačkom jeziku reći o kojoj se namirnici radi.

Za gledanje videozapisa učenike je potrebno unaprijed pripremiti (istaknuti na što trebaju obratiti pažnju) i zaustavljati video po potrebi kako bi se dodatno pojasnilo ukoliko je to potrebno. Za čitanje deklaracija na proizvodu, učenicima s oštećenjem vida također je potrebno osigurati vršnjačku podršku.

Dodatne informacije možete potražiti na poveznici Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenicima predložite osmišljavanje neke igre na temu zdrave prehrane. To može biti društvena igra ili digitalni kviz u alatu poput Kahoot! Mogu se poslužiti i nekim od digitalnih alata koji su dostupni u Office 365 paketu. Dodatna literatura koja se može koristiti: “Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama”, Ministarstvo zdravlja republike Hrvatske, NN d.d., 2013., Zagreb.

Nastavna aktivnost za predmet Njemački jezik

Hranim li se zdravo?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • 1. strani jezik:
 • OŠ (1) NJ A.5.1. Učenik razumije kratke i jednostavne tekstove pri slušanju i čitanju.
 • OŠ (1) NJ A.5.2. Učenik naglas čita kratke i jednostavne tekstove.
 • OŠ (1) NJ A.5.3. Učenik proizvodi kratke i vrlo jednostavne govorne tekstove.
 • OŠ (1) NJ A.5.4. Učenik sudjeluje u kratkoj i vrlo jednostavnoj govornoj interakciji.
 • OŠ (1) NJ A.5.5. Učenik piše vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove.
 • OŠ (1) NJ C.5.1. Učenik primjenjuje veći broj strategija učenja i uporabe jezika.
 • OŠ (1) NJ C. 5.2. Učenik pronalazi i upotrebljava informacije iz različitih izvora u skladu sa svojim potrebama.
 • 2. strani jezik:
 • OŠ (2) NJ A.5.1. Učenik razumije kratke i vrlo jednostavne tekstove pri slušanju i čitanju.
 • OŠ (2) NJ A.5.2. Učenik naglas čita kratke i vrlo jednostavne tekstove.
 • OŠ (2) NJ A.5.3. Učenik govori vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove.
 • OŠ (2) NJ A.5.4. Učenik sudjeluje u vrlo kratkoj i vrlo jednostavnoj govornoj interakciji.
 • OŠ (2) NJ A.5.5. Učenik piše kratke i jednostavne rečenice.
 • OŠ (2) NJ C.5.1. Učenik bira i primjenjuje neke strategije učenja i uporabe jezika u skladu sa zadatkom.
 • OŠ (2) NJ C.5.2. Učenik se služi jednostavnim informacijama iz različitih izvora.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Priroda
 • Uporaba IKT-a
Izvannastavna aktivnost

Jedem i trošim

Napomena: Aktivnost se provodi kao projektna nastava i uključuje interdisciplinarni pristup (Priroda, Tjelesna i zdravstvena kultura, Matematika).

Za pripremu izvannastavne aktivnosti koristite sljedeću literaturu: Zdravi tanjur, Definicija hrane | Internetska nutricionistička enciklopedija, Prehrambene smjernice za 5. do 8. razrede osnovnih škola, Školica pravilne prehrane | Uvođenje pravilne prehrane u osnovne škole, koju po potrebi prilagodite te podijelite s učenicima u alatu OneNote (Office 365).

Zamolite učenike da u nekom vremenskom razdoblju kod kuće izrade vlastiti dnevni jelovnik koji će kasnije analizirati tijekom aktivnosti. Pripremite za učenike dvije slike koje prikazuju zdravu odnosno nezdravu prehranu i zamolite ih da u alatu Mentimeter komentiraju koja slika prikazuje zdravu, a koja nezdravu prehranu i zašto. Učenici neka izlože svoje mišljenje i obrazlože ga, a zatim komentirajte njihove odgovore. Raspravite s učenicima: Zašto je “junk food” hrana niske hranjive vrijednosti (malo hranjivih tvari, visoka energetska vrijednost)? Što je hrana, a što su hranjive tvari? Zašto jedemo? Daju li nam hranjive tvari samo energiju (analogija: gorivo – automobil)? Koje su još uloge hranjivih tvari (izgrađuju tijelo, štite od bolesti)?

Zamolite učenike da razmisle zašto smo gladni te utječe li izgled hrane na njenu hranjivost i kvalitetu. Suradničkom metodom učenja “Kad se razbrojene glave slože“ učenici mogu razmijeniti mišljenje. Prvo neka pojedinačno razmisle o postavljenim pitanjima, a zatim o njima diskutiraju kao skupina. Zatim pozovite neki broj, a svi učenici s tim brojem (prethodno im dajte brojeve) izvijestit će ostale učenike o raspravi u svojoj maloj skupini.

Kako bi učenici uočili važnost pravilne prehrane razgovarajte o dnevnom obroku, zašto ga je poželjno podijeliti u pet manjih obroka, o čemu ovise preporučene prehrambene navike (o dobi, spolu i aktivnost). Učenici mogu uz pomoć online kalkulatora Dnevne potrebe za makronutrijentima izračunati svoje dnevne potrebe (hranjive tvari koje daju energiju – ugljikohidrati, masti i bjelančevine). Raspravite s učenicima: Koje su posljedice većeg unosa makronutritijenata od stvarnih potreba (veće količine hrane nego što nam je potrebno, te nedovoljna tjelesna aktivnost dovode do nakupljanja viška masnog tkiva u tijelu)? Što su loše i dobre kalorije? (Dobre i loše kalorije) – primjer jelovnika, te ih zamolite da ih usporede.

Potaknite učenike da razmisle što znaju iz svakodnevnog života o pravilnoj prehrani. Učenike podijelite u skupine po šest učenika (to su njihove matične skupine). U svakoj matičnoj skupini jedan učenik predstavlja jednu vrstu hrane prikazane na tanjuru pravilne prehrane – učenici koji predstavljaju istu vrstu hrane čine ekspertnu skupinu. Prvo učenici u ekspertnim skupinama trebaju istražiti koje hranjive tvari sadrži njihova vrsta hrane, koja je njihova uloga i količina koju treba dnevno unijeti u organizam. Učenici se vraćaju u matičnu skupinu u kojoj svaki od njih treba poučiti ostale članove o dijelu tanjura zdrave prehrane za koji je postao ekspert. 

Učenicima na početku podijelite prazne papirnate tanjure. Prvo (u ekspertnim skupinama) ispune dio za koji su eksperti, a potom i ostatak prema saznanjima koja su naučili od ostalih članova matične skupine.

U digitalnoj bilježnici postavite materijale za svaku ekspertnu skupinu na posebnu stranicu te pripremite “prazan“ tanjur pravilne prehrane (organizator pažnje). Raspravite s učenicima: Što prikazuje tanjur pravilne prehrane? (Tanjur Zdrave Prehrane (Croatian) | The Nutrition Source) Zašto trebamo jesti raznoliku hranu? Što je pravilna prehrana? Zašto je važna tjelesna aktivnost? Koja su načela pravilne prehrane (raznovrsnost, umjerenost i tjelesna aktivnost – “RUT“)? Obilazite, usmjeravajte i po potrebi dajte dodatna objašnjenja učenicima. Potaknite učenike na kreativnost i što zanimljivije iskazivanje naučenog u matičnoj skupini.

Matičnim skupinama podijelite papire na koje trebaju ucrtati shemu – središnji dio papira je zajednički prostor (tu pišu svi), a ostatak prostora se podijeli na onoliko dijelova koliko ima učenika u skupini (vlastiti prostor). Uputite ih da u zadanom vremenu svatko u svoj prostor upiše nekoliko smjernica o pravilnoj prehrani koje može provoditi u svakodnevnom životu. U narednih pet minuta neka pročitaju što su napisali ostali članovi i rasprave kojih se smjernica mogu svi pridržavati – njih neka upišu u zajednički prostor. Nakon što sve skupine usklade svoje smjernice, mogu izraditi poster, primjerice u alatu Canva, i izložiti ga u učionici. Zamolite učenike da analiziraju svoj primjer jelovnika te raspravite s njima: Biste li što promijenili, ako da – što i zašto?

Izvannastavna aktivnost

Jedem i trošim

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Svrha
 • Opisuje uloge hranjivih tvari u organizmu.
 • Razlikuje namirnice s obzirom na vrste hranjivih tvari koje sadrže.
 • Predlaže smjernice pravilne prehrane.
 • Razlikuje pojmove hrana i hranjive tvari.
 • Prepoznaje važnost pravilne prehrane.
 • Navodi dnevne obroke.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Matematika
 • Sat razrednika
 • Uporaba IKT-a
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Učiti kako učiti
 • Održivi razvoj

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2018/06/Brosura-OSNOVNA-SKOLA.pdf

“Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama”, Ministarstvo zdravlja republike Hrvatske, NN d.d., 2013., Zagreb

Anketa

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici.