1.2 Sljedeća jedinica Pojava života na Zemlji
1.1

Biološka raznolikost

Moći ću:
 • izdvojiti zajednička obilježja živih bića
 • objasniti važnost proizvođača za čovjeka i biosferu
 • uočiti različite razine složenosti u građi i funkcioniranju organizama
 • opisati raznolikost flore i faune Hrvatske
 • povezati biološku raznolikost pojedinog staništa sa životnim uvjetima
 • ukazati na važnost očuvanja biološke raznolikosti na Zemlji
 • raspravljati o mehanizmima kojima učenici (kao pojedinci) utječu na održivi razvoj.

Uvod

Sva živa bića odlikuje niz zajedničkih obilježja i životnih procesa.

 • Što mislite, zašto je tome tako?
 • Promislite i izdvojite zajednička obilježja svih živih bića.
Slika 1. Slika prikazuje raznolikost živih organizama. Slika je sastavljena od šest različitih slika. Prva slika prikazuje ružičasti cvijet lopoča na vodi. Druga slika prikazuje smeđeg majmuna koji se rukom drži za granu. Treća slika prikazuje veliko zeleno stablo na prostranoj livadi.Četvrtsa slika prikazuje plavog kukca sa crno- prozirnim krilima. Peta slika prikazuju veliku zelenu paprat. Šesta slika prikazuje ronioca u plavom moru okruženom narančastim ribama i koraljima.
Slika 1. Raznolikost živih organizama
 • Razmisli! – Svatko za sebe neka promisli/zabilježi što je zajedničko organizmima na fotografijama.
 • Razmijeni! – Usporedite uočeno/zabilježeno sa učenikom do sebe u klupi.
 • Podijeli! – Raspravite o zajedničkim obilježjima prikazanih organizama u grupi ili pred razredom.

Zajednička obilježja prikazanih živih bića:

 • rođenje i smrt,
 • rast i razvoj,
 • razmnožavanje i nasljeđivanje,
 • prehrana,
 • disanje,
 • gibanje,
 • podražljivost i
 • promjenjivost.

Život je nastao davno, prije nekoliko milijardi godina, tako da sva živa bića dijele zajedničku, evolucijsku povijest. Tijekom vremena javljale su se i nestajale brojne vrste.
Ono što je bilo stalno jesu promjene i prilagodbe.

 

Biološka raznolikost

Biološku raznolikost čine sve vrste nekoga područja. Bilo da proučavamo maleno stanište,

ekološki sustav

ili

biosferu

, pravilo je da, što je veća biološka raznolikost, veća je mogućnost održivosti sustava.

  • Prisjetite se gradiva Prirode i Geografije i nabrojite kakva sve staništa možemo pronaći u Hrvatskoj.
   Kakvi životni uvjeti vladaju na tim staništima?

Geografski položaj Hrvatske jedan je od razloga zašto je ona jedna od najbogatijih zemalja Europe prema biološkoj raznolikosti.

 • Proučite priložene interaktivne grafike i ukažite na najbrojnije i najugroženije skupine u Hrvatskoj. Koje su moguće posljedice na ekološki sustav ako se iz njega ukloni određena skupina organizama ili više različitih skupina?
 • Raspravite o povezanosti ugroženosti vrsta i tipu staništa na kojem žive.
 • Izradite svoje vlastite grafičke prikaze u kojima ćete prema dostupnim podatcima usporediti brojnost ugroženih kralježnjaka i beskralježnjaka i/ili kopnenih i vodenih organizama.

Kako napraviti analizu podataka na osnovi izrađenih grafičkih prikaza možete pronaći u: DOS Matematika 7, modul: Prikazivanje i analiza rezultata, jedinica DOS- a: Analiza podataka.

Prilagodbe na životne uvjete

Vrste se prilagođavaju životnim uvjetima da bi preživjele.
Za upoznavanje vrsta moramo upoznati i njihove životne uvjete.
Upoznavanjem vrsta i životnih uvjeta upoznajemo i ekološki sustav.

 • Pogledajte snimke i opišite što vidite.

Prilagodbe na životne uvjete

Životni uvjeti nisu stalni i mijenjaju se tijekom vremena.
Kako bi vrste preživjele, važno je da su njihove jedinke raznolike, odnosno da su evoluirale u skladu sa životnim uvjetima u ekološkim sustavima,.

Dakle, ako želimo upoznati vrste određenog staništa i shvatiti zašto one naseljavaju baš taj prostor, potrebno je poznavati životne uvjete tog istoga staništa.
Na taj način možemo u potpunosti shvatiti određeni ekološki sustav .

 • Proučite priložene snimke i zapišite u svoje bilježnice neke od uočenih prilagodbi organizama na životne uvjete i/ili način života vrste.
 • Raspravite ukratko o uočenom te usporedite svoje bilješke s videom.

Kako proučavati okoliš?

 • Jesu li jednostanični i višestanični organizmi građeni od istih dijelova?
 • Trebamo li organizirati organizme prema staništu na kojem žive ili prema stupnju razvoja?

Brojni su načini na koje se može pratiti i organizirati naš okoliš. Jedan je od najpoznatijih načina hijerarhijska organizacija od atoma do biosfere.

Okoliš možemo organizirati i prema prehrambenim navikama (hranidbenim lancima).
Postoje proizvođači, potrošači i razlagači.

Proizvođači proizvode hranu sami putem fotosinteze.
Proizvođači su biljke, alge i neke bakterije.

Potrošači hranu uzimaju iz okoliša.
Životinje su potrošači.

Razlagači razlažu uginule organizme i tako proizvode sebi hranu.
Razlagači su bakterije i gljive.

No, organizacija koja privlači više pažnje jest ona prema prehrambenim navikama, tj. hranidbenim lancima i mrežama.

 • Tko su proizvođači?
 • Mogu li potrošači viših redova (predatori) preživjeti bez Sunčeve svjetlosti?
 • Kako razlagači omogućavaju kruženje tvari u prirodi?

 

 • Raspravite o odgovorima na ova pitanja uz pomoć prikazanih hranidbenih lanaca.

Pogledajte film.
Uočite probleme.
Predložite rješenja.

Čovjekov utjecaj na biosferu

Kao što smo već naglasili, jedino što je stalno u prirodi jest promjena. Jedan od glavnih sudionika koji može utjecati na biosferu i na promjene u njoj jest čovjek.

 • Pogledajte priložene filmove, izdvojite uočene probleme te predložite rješenje.

Za kraj…

Biološka raznolikost pokazatelj je bogatstva neke zemlje.
Stoga je zabrinjavajuće što godišnja stopa izumiranja vrsta iznosi 0,01%.
Naizgled to i nije veliki postotak, no ako uzmemo u obzir da na Zemlji postoji oko 100 000 000 vrsta, to znači da godišnje izgubimo 10 000 vrsta.

 • Navedite deset svojih svakodnevnih postupaka (prehrana, prijevoz, uporaba alata i tehnologija) te raspravite o tome pomažete li vi svojim ponašanjem očuvanju ili smanjenju biološke raznolikosti. Kako će smanjenje biološke raznolikosti utjecati na vaš život?

Kviz – biološka raznolikost

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Biološku raznolikost čine sve vrste na nekom području.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Čovjek nema veliki utjecaj na okoliš.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Ekološki sustav čine sva živa

na nekom
.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Proizvođači su biljke,

i bakterije.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Potrošači su

.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Razlagači su bakterije i

.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.


Podsjeća li vas ova plastična vrećica svojim kretanjem na nešto drugo? Odaberite točan odgovor.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Pretjerana uporaba plastike može ozbiljno narušiti hranidbenu ravnotežu u oceanima.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Uporabom višekratnih platnenih vrećica možemo spasiti život morskim kornjačama.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Kviz – biološka raznolikost

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Sva živa bića moraju trošiti energiju kako bi preživjela.

Netočno
Točno

Energija omogućava izvršavanje procesa u organizmu. Ako nema energije, procesi prestaju te može doći do oštećenja organizma i smrti.

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Živa bića sa slabo razvijenim osjetilima imaju manju mogućnost preživljavanja.

Netočno
Točno

Slabo razvijena osjetila smanjuju mogućnost brze reakcije na promjene u okolišu, što može dovesti organizam u opasnost ili smrt.

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Ako vrsta prilikom razmnožavanja stvara mali broj potomaka, lakše će preživjeti.

Netočno
Točno

Veća je mogućnost preživljavanja ako organizmi stvaraju veći broj različitih potomaka.

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Organizmi koji se razmnožavaju nespolnim putem stvaraju manji broj potomaka.

Netočno
Točno

Organizmi koji se razmnožavaju nespolnim putem u pravilu stvaraju veliki broj potomaka.

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Biološka raznolikost određenog ekosustava mijenja se tijekom vremena. Koja od navedenih obilježja pomažu nekoj vrsti da postane dominantna?
Dva su odgovora točna.

Netočno
Točno

Kako bi organizmi preživjeli i postali dominantni u svom okolišu, važno je da se mogu hraniti raznoliko (kako bi uvijek imali energije), da mogu stvarati plodno potomstvo i da se mogu prilagođavati na promjene u okolišu.

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Ekološki sustav je cjelina koju čine životna

i
. Ekološki sustav najbolje ćemo upoznati ako proučimo životne
koji u njemu vladaju. Proučavanjem ekoloških sustava bavi se grana biologije:
.

Netočno
Točno

Ekološki sustav je cjelina koju čine životna zajednica i stanište. Ekološki sustav najbolje ćemo upoznati ako proučimo životne uvjete koji u njemu vladaju. Proučavanjem ekoloških sustava bavi se grana biologije: ekologija.

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Promislite i povežite navedene skupine s opisanim prilagodbama.

duboki korijen, voštane prevlake, zadebljana stabljika i maleni listovi

vodozemci

tanka koža ispunjena sluznim žlijezdama; plivaće kožice među prstima

gmazovi

koža prekrivena rožnatim ljuskama, disanje plućima

dubokomorske ribe

udovi u obliku peraja, velika količina masnih naslaga, vretenasti oblik tijela

biljke slanuše

usko tijelo, velike oči, svjetleći organi, dobro razvijena osjetila njuha i opipa

podvodne biljke

razgranata stabljika, listovi različitih oblika, oprašivanje i rasprostranjivanje pomoću vode

morski sisavci

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.


Podsjeća li vas ova plastična vrećica svojim kretanjem na nešto drugo? Odaberite točan odgovor.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Koji će se organizmi najlakše zbuniti i pokušati pojesti prikazanu plastičnu vrećicu iz prethodnog zadatka?

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Pretjerana uporaba plastike može ozbiljno narušiti hranidbenu ravnotežu u oceanima.

Netočno
Točno

Plastika se sporo razgrađuje, zagađuje okoliš te štetno djeluje na organizme (npr. zamijene je za hranu, manji komadići plastike im mogu oštetiti organe (najčešće škrge), mogu se zapetljati u veće komade najlona i utopiti se).

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Razlagači imaju velike koristi od plastičnih vrećica jer su vrlo hranjive.

Netočno
Točno

Tek je nedavno otkrivena bakterija koja može razgrađivati plastiku, tako da razlagači nemaju velike koristi od nje.

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Uporabom višekratnih platnenih vrećica možemo spasiti život morskim kornjačama.

Netočno
Točno

Smanjenjem količine najlonskih vrećica u morima i oceanima, smanjuje se i mogućnost zapetljavanja kornjača u njih i samim time se smanjuje mogućnost njihovog utapanja.

{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Za znatiželjne

Ugrožene i endemske vrste

U interaktivnoj grafici unutar jedinice vam je prikazana brojnost ugroženih i endemskih vrsta unutar pojedinih skupina.
No, ako vas zanima koje su to točno vrste, na kojim ih staništima možete pronaći, koje prilagodbe imaju i po čemu su posebne, posjetite stranice Državnog zavoda za zaštitu prirode i potražite informacije.
Usporedite pojedine skupine i odgovorite jesu li ugroženiji:

 • kralježnjaci ili beskralježnjaci,
 • kopneni ili vodeni organizmi,
 • autotrofi ili heterotrofi.

Svoje zaključke možete predstaviti drugim učenicima izradom prezentacija pomoću alata Canva i/ili grafikona pomoću alata Meta-Chart.