x
Učitavanje

2. Prirodni brojevi

Tanja Soucie, Ivana Katalenac
Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU

Jeste li znali?

Narod Piraha u prašumi Amazone nema riječi za brojeve veće od dva te se koristi izrazima poput nešto ili nekoliko.

Jeste li znali?

Oznaka N skupa prirodnih brojeva dolazi od prvog slova latinske riječi naturalis što znači prirodan.

Jeste li znali?

Brojke kojima danas zapisujemo brojeve nazivaju se arapske brojke jer ih Europljani preuzeli od Arapa u srednjem vijeku. Arapi su ove brojke preuzeli iz indijskog Brahmi sustava.

Jeste li znali?

Više o čitanju velikih brojeva možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske enciklopedije.

Jeste li znali?

Određivanje položaja pomoću brojeva (koordinata) bilo je poznato već staroegipatskim graditeljima i babilonskim astronomima koji su na taj način povezivali aritmetiku i geometriju. No, brojevni pravac, kao apstraktni pojam, razvio se tek početkom dvadesetog stoljeća.

Jeste li znali?

Pojmovi komutativnosti, asocijativnosti i distributivnosti uvedeni su tek u prvoj polovini 19. stoljeća. Pojmove komutativnosti i distributivnosti uveo je francuski matematičar Francois-Joseph Servois (1815. godine), dok je pojam asocijativnosti uveo irski matematičar William Rowan Hamilton (1843. godine).

Povratak na vrh