x
Učitavanje

Pojmovnik

Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje
B

Broj dijagonala iz jednog vrha mnogokuta

Povratak

Broj dijagonala iz jednog vrha, d n  

Mnogokut s n  vrhova ima d n = n - 3  dijagonale iz jednog vrha.

D

Dijagonala mnogokuta

Povratak

Dijagonala mnogokuta je dužina koja spaja dva nesusjedna vrha mnogokuta.

E

Elementi mnogokuta

Povratak

Osnovni elementi svakog mnogokuta su njegovi vrhovi, stranice i unutarnji kutovi.

G

Geometrijska konstrukcija

Povratak

Geometrijska konstrukcija je postupak crtanja pri kojem se koristimo samo šestarom i ravnalom.

Geometrijsko crtanje

Povratak

Geometrijsko crtanje je postupak u crtanju pri kojem upotrebljavamo dva trokuta, šestar, kutomjer i ostali geometrijski pribor.

I

Izračunavanje površine mnogokuta

Povratak

Površine mnogokuta izračunavamo tako da mnogokut podijelimo na likove čije površine znamo izračunati.

K

Karakteristični trokut

Povratak

Spojimo li središte opisane (upisane) kružnice pravilnog mnogokuta s dva susjedna vrha, dobit ćemo jednakokračni trokut čiji su krakovi polumjer opisane kružnice, a osnovica stranica tog mnogokuta. Taj trokut zovemo karakteristični trokut.

M

Mnogokut

Povratak

Mnogokut je dio ravnine omeđen dužinama koje imaju zajedničke krajnje točke.

O

Opisana kružnica

Povratak

Opisana kružnica mnogokutu je kružnica koja prolazi kroz sve vrhove mnogokuta.

Opseg mnogokuta

Povratak

Opseg mnogokuta jednak je zbroju duljina njegovih stranica.

Opseg pravilnog mnogokuta

Povratak

Opseg pravilnog mnogokuta s n stranica duljine a jest

o = n · a .

P

Površina pravilnog mnogokuta

Povratak

Površina pravilnog mnogokuta s n stranica jednaka je umnošku broja n i površine karakterističnog trokuta

P = n · a · ρ 2

gdje je a duljina stranice pravilnog mnogokuta, a ρ  duljina polumjera upisane kružnice.

Pravilni mnogokuti

Povratak

Pravilni mnogokuti su mnogokuti koji imaju sve stranice jednake duljine i sve kutove jednake veličine.

S

Stranice i vrhovi mnogokuta

Povratak

Stranice mnogokuta su dužine koje omeđuju mnogokut.

Vrh mnogokuta je točka zajednička dvjema susjednim stranicama mnogokuta.

Susjedni vrhovi i stranice

Povratak

Susjedni vrhovi mnogokuta su vrhovi koji pripadaju istoj stranici mnogokuta.

Susjedne stranice mnogokuta jesu stranice koje imaju jednu zajedničku točku (vrh mnogokuta).

U

Ukupni broj dijagonala mnogokuta

Povratak

Ukupni broj dijagonala mnogokuta, D n

Mnogokut s n  vrhova ukupno ima D n = n · n - 3 2   dijagonala.

Upisana kružnica

Povratak

Upisana kružnica mnogokutu je kružnica koja dodiruje sve stranice mnogokuta.

V

Vanjski kut mnogokuta

Povratak

Susjedni kut nekog unutarnjeg kuta mnogokuta nazivamo vanjskim kutom tog mnogokuta.

Z

Zbroj veličina svih vanjskih kutova

Povratak

Zbroj veličina svih vanjskih kutova bilo kojeg mnogokuta iznosi 360 ° .

Zbroj veličina unutarnjih kutova

Povratak

Zbroj veličina unutarnjih kutova n -terokuta označit ćemo s K n , gdje je n  broj stranica (ili vrhova ili unutarnjih kutova), a računamo ga kao K n = n - 2 · 180 ° .