x
Učitavanje

2.4 Sukladnost trokuta

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Potpuno jednaki likovi su oni koji se posve preklapaju kada ih položimo jedan na drugi. To su likovi koji imaju jednak oblik i jednaku veličinu, a njihova ostala obilježja ne promatramo.

Označi kvačicom dva potpuno jednaka lika na slici. Lijevom kvačicom označi odabrani lik koji je više lijevo, a desnom njemu jednaki lik koji je više desno na slici, kako bi računalo prepoznalo točan odgovor.

Pronađi isto - kućice

Pomoć:

Ako ti nije označeno zelenom (točno riješen zadatak) nakon provjere odgovora, zamijeni kvačice ako si siguran/sigurna da su likovi potpuno jednaki, a ako ti i dalje nije točno, još jednom dobro pogledaj sliku.

null

Sukladni likovi

Sukladni likovi

U matematici za potpuno jednake likove kažemo da su sukladni likovi. Oznaka za sukladne likove je  , a čitamo ju "je sukladan".

Sukladni i slični likovi
Dvije sukladne pahuljice, dvije slične pahuljice i dvije pahuljice koje nisu ni slične ni sukladne.

Zanimljivost

Ako su likovi istog oblika i jednake veličine, onda u matematici kažemo da su sukladni. Ako su likovi istog oblika, ali nisu jednake veličine, u matematici kažemo da su slični. Ako likovi nisu istog oblika, onda nisu ni sukladni ni slični. Više o sličnim likovima možeš doznati u

DOS-u Matematika 7.

Zanimljivo je da u prirodi ne postoje dvije potpuno jednake pahuljice, kao ni primjerice dva jednaka otiska prsta.

Razmisli koje se dužine mogu posve preklopiti te spoji parove takvih dužina sa slike.

Sukladne dužine
C D ¯  
I J ¯  
A B ¯  
G H ¯  
E F ¯  
K L ¯  

Pomoć:

Dužine koje možemo posve preklopiti su dužine jednakih duljina.

Promisli i dopuni rečenice. Likovi koji se

posve preklopiti su sukladni.

Pomoć:

Prouči pažljivo početak ove jedinice.

Dužine koje su

 
duljine su
 
dužine.
jednake
sukladne

Pomoć:

Dužine jednakih duljina mogu se posve preklopiti.

Praktična vježba

Nacrtaj kutomjerom na tvrđem papiru dva kuta iste veličine i još jedan kut drukčije veličine od prva dva. Izreži precizno te kutove. Preklopi izrezane kutove. Koje kutove možeš posve preklopiti ako zamisliš da je papir beskonačan?

Što možeš iz toga zaključiti?

Kutovi koji se mogu posve preklopiti su jednakih veličina.

Pomoć:

Izvedi pokus koji je predložen prije odgovora na pitanje.

null

Kutovi

 
veličina su
 
kutovi.
jednakih
sukladni

Pomoć:

Napravi pokus koji je predložen prije pitanja.

null

Razmisli i spoji parove sukladnih dužina i likova sa slike. Dužine i likovi su označeni brojevima radi lakšeg snalaženja. Nakon toga zapiši svoje zaključke dopunjavajući ponuđene rečenice.

Spoji parove sukladnih likova.
2  
11  
1  
9  
8  
7  
5  
12  
3  
4  
6  
10  

Pomoć:

Prouči ovu jedinicu od početka.

Postupak:

Razmisli o duljinama dužina te o položaju, obliku i veličini likova na slici.

Likovi su

ako
imaju isti
i
istu
.
Sukladni likovi ne moraju biti iste
,
ne moraju biti u istom
i
ne moraju imati iste
.

Pomoć:

Razmisli o duljinama, boji i oznakama dužina na slici s dužinama, te o položaju, obliku i veličini likova na slici s likovima. Također razmisli i o smislenosti rečenice koju na kraju trebaš dobiti.

Sukladni trokuti

Odgovarajuće stranice trokuta
Nacrtana su dva trokuta i označene odgovarajuće stranice. Lijevom trokutu je lije stranica najdulja, gornja najkraća, a desna je srednja.  Desnom trokutu je desna stranica najkraća, donja najdulja, a gornja je srednja.

Kako se mogu usporediti dva trokuta? Usporedit ćemo ih koristeći se njihovim stranicama i kutovima. Stranice mogu biti odgovarajuće, pri čemu mislimo na stranice dva trokuta koje su npr. obje najkraće, srednje ili najdulje u svom trokutu. Kutovi trokuta mogu biti odgovarajući pri čemu mislimo na kutove  dva trokuta koji su npr. oba najmanji, srednji ili najveći u svom trokutu. Nasuprot odgovarajućih stranica nalaze se odgovarajući kutovi, i obrnuto, nasuprot odgovarajućih kutova nalaze se odgovarajuće stranice dva trokuta. Tvrdnja proizlazi iz odnosa stranica i kutova u trokutu, o čemu je bilo govora u jedinici 2.3 ovog modula.

Što misliš koji su trokuti sa slike sukladni?

Pronađi sukladne trokute

Pomoć:

Duljine stranica zaokruži na jednu decimalu i zapiši u cm. Zatim nacrtaj ta tri trokuta na tvrđem papiru, izreži ih, preklopi i uvjeri se u ispravnost svog odgovora.

null

Praktična vježba

Nacrtaj šestarom i ravnalom trokute iz gornjeg primjera na tvrđem papiru. Duljine stranica zaokruži na jednu decimalu i nacrtaj u cm . Izreži ih i pokušaj preklopiti. Koja dva trokuta se mogu preklopiti? Koji su trokuti sukladni? Što primjećuješ kod sukladnih trokuta?

Sukladnim trokutima stranice su

 
i kutovi
 
.
jednakih duljina
jednakih veličina

Pomoć:

Pogledaj trokute i razmisli.

null

Zapišimo definiciju sukladnosti trokuta.

Sukladni trokuti

Dva su trokuta sukladna ako su im stranice jednakih duljina i kutovi jednakih veličina.

Vrlo je jednostavno odrediti parove odgovarajućih stranica i kutova ako trokute ispravno zapišemo. Trokut A B C s prethodne slike sukladan je trokutu D E F , pišemo A B C D E F   jer su kutovi pri vrhu A i pri vrhu D srednji po veličini, kutovi pri vrhu B i pri vrhu E najmanji, a kutovi pri vrhu C i pri vrhu F najveći.

Zapis sukladnih trokuta
Zapis sukladnih trokuta iz kojeg se vide odgovarajući kutovi i stranice

Kada želimo provjeriti sukladnost dva trokuta moramo prema definiciji znati duljine sve tri stranice trokuta i veličine sva tri kuta tog trokuta. Matematičari su istražili je li to moguće znati s manje elemenata i koji su to elementi dovoljni za zaključak jesu li ili nisu trokuti sukladni.

Poučci o sukladnosti trokuta

Peti aksiom iz Euklidovih Elemenata
Jednom točkom koja ne leži na pravcu može se povući točno jedna paralela s tim pravcem.

Zanimljivost

Poučak ili teorem u matematici je tvrdnja koju treba dokazati matematičkim jezikom. Mi ovdje ipak nećemo dokazivati poučke jer nemamo još toliko matematičkog alata. U osnovnoj se školi uče još neki poučci, i neke od njih dokazujemo više na djeci razumljiv način nego strogo matematički kako se to radi u znanosti. Osim poučaka u matematici postoje i aksiomi (tvrdnje koje ne treba dokazivati), korolari (tvrdnje koje su posljedice nekih teorema ili poučaka) te leme (pomoćne tvrdnje koje služe u dokazivanju važnijih teorema). Sve te tvrdnje, osim aksioma, imaju svoje dokaze. Također, u povijesti matematike pojavile su se neke tvrdnje koje još nisu dokazane, iako je puno velikih matematičara pokušalo. Prva knjiga definicija, aksioma, teorema i dokaza u matematici su Euklidovi Elementi, nastali oko 300 godina prije Krista. Euklid je bio jedan od najvećih grčkih matematičara starog vijeka. U Elemente je sažeo sve tadašnje znanje iz matematike, a kasnije su ih poznati grčki matematičari nadopunjavali. Po Euklidu i Elementima se geometrija koju učimo u školi zove Euklidska geometrija. Matematičarima je posebno zanimljiv peti aksiom koji govori o tome da se jednom točkom koja ne leži na pravcu može povući točno jedna paralela s tim pravcem.

U animaciji su se pojavile tri tvrdnje o sukladnim trokutima u kojima vidimo koja su nam tri elementa trokuta dovoljna za provjeru sukladnosti dva trokuta. Te tvrdnje zovemo poučci o sukladnosti trokuta.

Pokušaj povezati skraćeni naziv poučka s tvrdnjom iz animacije.

Dva su trokuta sukladna ako su im sve tri stranice sukladne.
Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne dvije stranice i kut između njih.
Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne jedna stranica i dva  kuta uz tu stranicu.

Pomoć:

Pogledaj ponovno animaciju i uoči koji se elementi trokuta spominju u kojoj tvrdnji.

null

Zapišimo iskaze i puna imena poučaka o sukladnosti trokuta:​

Poučak stranica-stranica-stranica (SSS) o sukladnim trokutima

Poučak SSS o sukladnim trokutima

Dva su trokuta sukladna ako su im sve tri stranice sukladne.

Primjer 1.

Jesu li A B D i C B D sa slike sukladni?

Ispitaj sukladnost
Duljine stranica  AB i BC su 3 cm, a duljine stranica AD i CD su 4 cm.

Promatramo odgovarajuće elemente trokuta A B D   i trokuta C B D . Kada pokazujemo sukladnost, ako želimo ispravno zapisati odgovarajuće elemente, nekad ne možemo poštovati zapis obrnuto od smjera kazaljke na satu.

A B = C B   jer je tako zadano

A D = C D   jer je tako zadano

B D = B D   jer je to zajednička stranica

iz toga vidimo da su u trokutima sve tri stranice sukladne pa zaključujemo:

trokuti su sukladni prema poučku SSS.


Poučak stranica-kut-stranica (SKS) o sukladnosti trokuta

Poučak SKS o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne dvije stranice i kut između njih.

Dijagonala pravokutnika
Nacrtan je pravokutnik ABCD i njegova dijagonala AC.

Zadatak 1.

Pokaži da dijagonala pravokutnika A B C D dijeli taj pravokutnik na dva sukladna trokuta.

Promatramo trokute A B C i C D A  

A B = C D   jer su to usporedne stranice pravokutnika

A B C = C D A = 90 °   pravokutnik ima sva četiri prava kuta

B C = D A   jer su to druge dvije usporedne stranice pravokutnika

iz toga vidimo da su u trokutima dvije stranice sukladne i da su kutovi između njih sukladni pa zaključujemo:

trokuti su sukladni prema poučku SKS.


Poučak kut-stranica-kut (KSK) o sukladnosti trokuta

Poučak KSK o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne jedna stranica i dva kuta uz tu stranicu.

Ispitaj sukladnost i odredi nepoznatu duljinu.
Označena su po dva odgovarajuća kuta i odgovarajuće duljine stranica.

Zadatak 2.

Jesu li trokuti sa slike sukladni? Ako jesu, odredi duljinu stranice D E ¯ . Sve duljine na slici izražene su u cm .

Promatramo trokute A B C i D E C

A C B = D C E = γ jer su to vršni kutovi

B C = E C = 4.5 cm jer je tako zadano

A B C = D E C = β jer su to šiljasti kutovi uz presječnicu na kojoj leži B E ¯   usporednih pravaca na kojima leže dužine A B ¯ i D E ¯

iz toga vidimo da su u trokutima dvije stranice sukladne i da su kutovi uz te stranice sukladni pa zaključujemo:

trokuti su sukladni prema poučku KSK.

Stranica A B ¯ trokuta A B C je odgovarajuća stranici D E ¯ trokuta D E C pa su i one sukladne, tj. iste duljine.

D E = 5 cm .


Kutak za znatiželjne

Postoji još jedan poučak o sukladnosti trokuta:

Dva su trokuta sukladna ako su im sukladne dvije stranice i kut nasuprot dulje od njih.

Što mislite koja je skraćenica za ovaj poučak o sukladnosti trokuta?

Pomoć:

Pročitaj poučak i razmisli.

...i na kraju

Ponovi naučeno o sukladnosti trokuta kroz kratku procjenu znanja.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh