x
Učitavanje

2.2 Trokut

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Pogledaj sliku i uoči geometrijske likove koji se na njoj nalaze.

Tangram
Tangram koji se sastoji od raznih geometrijskih likova

Nabroji geometrijske likove koje uočavaš na slici. Kojih ima najviše?

Trokut

Možeš li na osnovi uočenog reći što bi to bio trokut?

Trokut

Trokut je dio ravnine omeđen trima dužinama, uključujući i točke koje pripadaju tim dužinama. Trokut ima tri kuta i tri vrha. 

Sljedećom animacijom prisjeti se označavanja vrhova, stranica i kutova trokuta.

Zadatak 1.

Povuci oznake vrhova, duljina stranica i veličina kutova na odgovarajuća mjesta na slici. Neka prvi vrh bude vrh A , po uzoru na prethodnu animaciju.

Trokut
B  
C  
a  
b  
c  
α
β
γ
null
null

Vrste trokuta

Projekt

Putem od kuće do škole uoči što više možeš trokuta u okolini. Zapiši ih na papir i nacrtaj neke od njih. U školi usporedi svoja zapažanja s ostalim učenicima.

...i na kraju

Odgovori na pitanja i prisjeti se naučenog u ovoj jedinici.

Trokut je

 
omeđen s
 
stranice, 
 
i  tri
 
.
tri kuta
dio ravnine
tri 
vrha

Pomoć:

Prisjeti se!

Postupak:

Povuci točan odgovor na za to predviđeno mjesto.

Vrste trokuta određuju se prema broju

 
i prema veličini
 
.
kutova
stranica jednakih duljina

Pomoć:

Prisjeti se!

Postupak:

Povuci točan odgovor na za to predviđeno mjesto.

Prema duljini stranica trokuti se dijele na:

Pomoć:

Pažljivo pročitaj odgovore. Postoji više točnih odgovora.

Prema veličini kutova trokuti se dijele na:

Pomoć:

Pažljivo pročitaj odgovore. Postoji više točnih odgovora.

Povratak na vrh