Međupredmetna tema
Građanski odgoj i obrazovanje - impresum
Veličina slova
scenarij poučavanja

Nisam ROBot

Impresum

Povratak na scenarij poučavanja

U izradi ovog scenarija poučavanja i pripadajućih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme sudjelovali su: autori aktivnosti scenarija poučavanja i interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme sukladno metodičko-didaktičkim principima za nastavne predmete Povijest, Njemački jezik, Engleski jezik, Likovna kultura, izvannastavna aktivnost, zatim savjetnik za IKT za međupredmetne teme, voditelj izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupremetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje. U izradi postupaka prilagodbe za učenike s teškoćama sudjelovao je stručnjak za inkluzivnu prilagodbu aktivnosti scenarija poučavanja dok su na tehničkoj izradi i prilagodbi interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme sudjelovali stručnjak za izradu interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme i stručnjak za pristupačnost. 

U izradi ovog scenarija poučavanja sudjelovali su također lektor, stručnjak za izradu i uređivanje video sadržaja i animacija, koordinator projekta i voditelj projekta.

Osiguranju kvalitete scenarija poučavanja i interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme doprinijeli su: recenzenti za stručnu i znanstvenu utemeljenost i primjenu metodičkih principa iz predmeta Povijest, Njemački jezik, Engleski jezik, Likovna kultura, recenzent za ostvarivosti odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme, recenzent za inkluzivnu prilagodbu scenarija poučavanja za međupredmetne teme. 

Koncept scenarija poučavanja i pripadajućih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme osmislili su i njihovu izradu evaluirali: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

 

Izvori fotografija i video materijala: Getty Images/Guliver image

Ostali izvori:

 

Izvoditelj: Profil Klett d.o.o.

Naručitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Godina izrade: 2020.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.

 

Više informacija:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
tel.: +385 1 6661 500
Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb
www.carnet.hr