Odaberite školu
 
Odaberite razred
Upute za pristup e-Škole scenarijima poučavanja

Pristup e-Škole scenarijima poučavanja

Scenarijima poučavanja pristupate odabirom razreda i nastavnog predmeta, a klikom na ikonu „popis scenarija“ otvara se popis dostupnih scenarija.

Scenarije poučavanja možete koristiti online (ikona globusa) ili preuzeti na vlastito računalo kao .zip datoteku (ikona zaslona).

Scenarijima poučavanja za međupredmetne teme i povezanim interaktivnim sadržajima možete pristupiti i kroz grafički interaktivni pregled

O e-Škole scenarijima poučavanja i njihovoj primjeni

Na ovoj stranici dostupni su e-Škole scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne i 1. i 2. razred srednje škole te e-Škole scenariji poučavanja za 7 međupredmetnih tema od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole kojima su obuhvaćeni svi općeobrazovni predmeti. 

Unutar scenarija poučavanja za međupredmetne teme integrirano je i više od 100 pripadajućih im interaktivnih sadržaja za učenike koje možete pronaći i kao samostalne sadržaje na stranici digitalnih obrazovnih sadržaja kategorizirane po međupredmetnim temama.

e-Škole scenariji poučavanja su materijali za nastavnike u kojima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Prijedlozi nastavnih aktivnosti nisu vremenski ograničeni već ih učitelj prilagođava svojim i mogućnostima svojih učenika.

Vrste e-Škole scenarija poučavanja

  • scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku, izrađeni u okviru pilot projekta e-Škole (3. izdanje) - pokrivaju teme iz nastavnog plana i programa, a pojedini scenarij sadrži niz aktivnosti za jedan predmet
  • scenariji poučavanja za pojedinu međupredmetnu temu - pokrivaju kurikulume međupredmetnih tema i predmetne kurikulume, a pojedini scenarij sadrži 3 do 5 opisa aktivnosti koje pokazuju na koji se način ta međupredmetna tema može uključiti u različite općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti

Pomoć u primjeni e-Škole scenarija poučavanja

Za bolje razumijevanje scenarija poučavanja i njihovih specifičnosti te mogućnosti primjene u nastavi dostupni su:

Priručnik i Didaktičko-metodičke upute jednake su za sve predmete i razrede.

Razina složenosti primjene IKT-a u scenarijima poučavanja

Za svaku aktivnost scenarija poučavanja navodi se početna, srednja ili napredna razina složenosti primjene IKT-a koja se odnosi na kompleksnost primjene digitalnih alata i digitalnih sadržaja u nastavi te na potrebnu razinu digitalne kompetencije učitelja za njihovu primjenu. 

Razine složenosti primjene IKT-a okvirno odgovaraju razinama digitalnih kompetencija definiranima u dokumentu DigCompEdu - Europskom okviru digitalnih kompetencija nastavnika i to na način da početna razina odgovara razini A2, srednja razini B1, a napredna razini B2 prema DigCompEdu okviru.

 

Scenariji poučavanja su izrađeni u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Više o konceptu i načelima e-Škole scenarija poučavanja pročitajte na web stranici e-Škole pilot projekta, a ako želite izraditi svoj vlastiti scenarij poučavanja vodeći se njima, preuzmite prazan predložak scenarija poučavanja dostupan za prirodoslovne predmete i matematiku.