Odaberite školu
 
Odaberite razred
Dostupnost e-Škole scenarija poučavanja

Upute za pristup e-Škole scenarijima poučavanja

Odabirom razreda i predmeta pristupate popisu e-Škole scenarija poučavanja za odabrani razred i nastavni predmet te praznom predlošku scenarija poučavanja.

Vrste e-Škole scenarija poučavanja

  • scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku
  • scenariji poučavanja za pojedinu međupredmetnu temu koji sadržava aktivnosti za više nastavnih predmeta s pripadajućim interaktivnim sadržajima za međupredmetnu temu za učenike

Načini korištenja 

e-Škole scenarije poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku možete pregledavati online ili preuzeti na računalo u .pdf ili .doc formatu. 

Ako scenarij poučavanja želite prilagođavati, odaberite .doc verziju, a ako želite izraditi svoj vlastiti scenarij poučavanja prema konceptu koji je osmišljen u projektu e-Škole, preuzmite prazan predložak scenarija poučavanja.

e-Škole scenarije poučavanja za međupredmetne teme možete pregledavati online ili preuzeti na računalo kao .zip datoteku. Interaktivne sadržaje za međupredmetne teme za učenike možete pronaći i kao samostalne sadržaje na stranici digitalnih obrazovnih sadržaja kategorizirane po međupredmetnim temama.

Pomoć u primjeni e-Škole scenarija poučavanja

Za bolje razumijevanje scenarija poučavanja i njihovih specifičnosti te mogućnosti primjene u nastavi dostupni su:

Priručnik i Didaktičko-metodičke upute jednake su za sve predmete i razrede.

O e-Škole scenarijima poučavanja

Na ovoj stranici dostupni su e-Škole scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne i 1. i 2. razred srednje škole te e-Škole scenariji poučavanja za sve međupredmetne teme i sve obavezne nastavne predmete od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole.

e-Škole scenariji poučavanja su materijali za nastavnike u kojima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Prijedlozi nastavnih aktivnosti nisu vremenski ograničeni već ih učitelj prilagođava svojim i mogućnostima svojih učenika. Scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku pokrivaju teme iz nastavnog plana i programa, dok scenariji poučavanja za međupredmetne teme pokrivaju kurikulume međupredmetnih tema i predmetne kurikulume.

Scenariji poučavanja su izrađeni u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Više o e-Škole scenarijima poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku pročitajte na web stranici e-Škole pilot projekta.