• Što je CIP zapis i čemu služi

  22. 7. 2019.

  IP (Cataloguing in publication = Katalogizacija u publikaciji) je program izradbe preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Program se ostvaruje stalnom suradnjom nakladnika i knjižnica ovlaštenih za izradbu CIP zapisa.

  CIP zapis skraćeni je kataložni opis publikacija koje su u pripremi za tisak. CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji, kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podatci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline, podatci o materijalnom opisu publikacije (npr. broj stranica, ilustracije, visina knjige i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.

  CIP zapis izrađuje se na temelju publikacije grafički pripremljene za tisak (prijeloma publikacija), a neposredno prije izlaženja (tiskanja) publikacije. Kataložni zapis izrađuje se u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravilima za formalnu i sadržajnu obradbu. CIP zapis ne služi u svrhu zaštite autorskih prava.

  O svim promjenama koje se izvrše tijekom ili nakon izradbe CIP-a, a prije tiskanja publikacije, nakladnik treba izvijestiti ovlašteni CIP ured. Ako nakladnik odustane od objavljivanja publikacije za koju je prethodno već izrađen CIP zapis, dužan je o tome obavijestiti ovlašteni CIP ured radi brisanja zapisa iz računalnog kataloga. Nakladnik koji neovlašteno izradbi i otisne CIP zapis bit će opomenut.

  CIP zapisi izrađuju se za omeđene publikacije u tiskanom i elektroničkom obliku (knjige na magnetnim i optičkim medijima). To su:

  • knjige (u jednom ili više svezaka, nova, sljedeća ili dopunjena izdanja, pretisci)
  • tiskane muzikalije (note)
  • zemljopisni atlasi, vodiči, planovi
  • brošure (prema izboru)
  • publikacije objavljene na CD-ROM-u, osim audiovizualne građe
  • stripovi (prema izboru).

  CIP se NE IZRAĐUJE za:

  • publikacije koje su već otisnute
  • serijske publikacije (časopisi, novine)
  • posebne otiske (separate)
  • brošure i sitni tisak (slikovnice s vrlo malo ili bez teksta, bojanke, testovi, radni zadatci i listovi, telefonski imenici, adresari, katalozi izložaba opsega manjeg od 16 stranica, presavitci, publikacije za internu uporabu)
  • autokarte, neukoričene vodiče i planove
  • audiovizualne materijale
  • didaktičke materijale (kompleti, slagalice)
  • mrežnu građu
  • grafičke mape.

  CIP zapisi izrađuju se za svako novo izdanje publikacije. Nije dopušteno za novo izdanje koristiti zapis nekog od prethodnih izdanja. Izmijenjenim i dopunjenim izdanjima dodjeljuje se novi ISBN i CIP.
  Svaka knjiga otisnuta u tvrdom i mekom uvezu ima zaseban ISBN i CIP.

  Za mrežnu građu CIP se ne izrađuje, međutim, mrežna građa ulazi u opseg obveznog primjerka pa je potrebno preko obrasca obavijestiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu o njezinu izlaženju.

  CIP program utemeljen je u Hrvatskoj 1984. godine otkada ostvaruje svoju višestruku i važnu ulogu u nakladništvu i knjižničarstvu. Uključivanje u CIP program pruža nakladnicima mogućnost sustavne promidžbe novih izdanja koje nakladnik priprema za objavljivanje. Knjižnicama omogućuje brži pristup informacijama o novim izdanjima te se na taj način pospješuje proces nabave i obrade u knjižnicama.
  Svrha je CIP programa omogućiti:

  • pristup cjelovitim informacijama o publikacijama
   koje su u pripremi za tisak
  • brz uvid u produkciju hrvatskih nakladnika
  • promidžbu novih naslova omeđenih publikacija
   i nizova publikacija (nakladničkih cjelina)
  • izobrazbu novih nakladnika o standardima za izradbu knjiga
  • standardiziranu i bržu obradbu publikacija u knjižnicama
  • nabavu publikacija
  • kontrolu pristizanja obveznih primjeraka.

  CIP program u Hrvatskoj organiziran je prema načelu kooperativne katalogizacije. Kooperativni CIP program omogućuje nakladnicima bržu i jednostavniju suradnju s knjižnicom ovlaštenom za regiju u kojoj djeluje nakladnik, a knjižnicama omogućuje praćenje produkcije knjiga u sklopu matične regije. Time se poštuje načelo zavičajnosti na prikupljanju i predstavljanju knjižnične građe.

  Ostale korisne informacije o CIP zapisima možete potražiti na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučiišne knjižnice u Zagrebu.

Povratak na popis novosti