• Što je ISBN broj i čemu služi

  11. 3. 2019.

  ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Pojam “knjiga” ovdje se koristi u značenju omeđene publikacije objavljene na bilo kojem mediju.

  ISBN jedinstveni je broj za određeni naslov ili neizmijenjeno izdanje knjige koju je objavio određeni nakladnik. Nakladnik je pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove njezina izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.

  ISBN se sastoji od akronima ISBN i trinaest znamenaka raspoređenih u pet skupina, međusobno odvojenih spojnicom.

  ISBN se dodjeljuje neovisno o mediju:

  • novom naslovu, odnosno prvom izdanju knjige
  • svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja, opsega, uveza ili formata.
   a kod elektroničkih publikacija i:
  • svakom novom formatu
  • svakom novom DRM-u (Digital Rights Management)
  • različitim pravima uporabe (npr. mogućnost ispisa, bilježaka i dr.).

  PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISBN

  ISBN se ponajprije dodjeljuje knjigama i drugim omeđenim publikacijama na svim medijima:

  • 1. tiskane knjige
  • knjige na drugim medijima (CD-ROM, DVD, mreža, mikrooblik itd.)
  • publikacije na Brailleovu pismu
  • zemljovidi namijenjeni prodaji
  • obrazovni filmovi, videozapisi i programska podrška
  • publikacije na više različitih medija u kojima prevladava tekst.

  PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELUJE ISBN

  • Serijske publikacije (novine, časopisi i sl.) (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku)
  • Notna građa (obratite se Hrvatskom uredu za ISMN)
  • Separati iz časopisa
  • Grafički listovi i mape bez naslovne stranice i teksta
  • Reklamni materijali (prodajni katalozi, katalozi knjiga, cjenici, tehničke upute, pozivi)
  • Plakati, zidne novine i letci
  • Programi izložaba i priredaba (kazališni, koncertni)
  • Nastavni programi i planovi rada obrazovnih ustanova
  • Izvještaji i drugi rukopisni materijali obrazovnih ustanova, skripte, radne bilježnice i listovi
  • Bojanke bez teksta, materijali za izrezivanje i nadopunjavanje
  • Razglednice
  • Kalendari, rokovnici
  • Obrasci, formulari, upisni listovi
  • Glazbeni CD-ovi
  • Filmovi i video
  • Mrežne stranice
  • Elektroničke oglasne ploče
  • E-pošta i druge vrste elektroničke korespondencije
  • Tražilice
  • Programska podrška neobrazovnog karaktera
  • Igre i igračke.

  Više informacija

Povratak na popis novosti