• Što je ISSN broj i čemu služi?

  7. 5. 2019.

  ISSN (International Standard Serial Number) je Međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili abecedi, učestalosti izlaženja, mediju itd. te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći.

  ISSN-L ili povezujući ISSN je ISSN koji određuje Međunarodni ured za ISSN, a omogućuje grupiranje ili povezivanje iste neomeđene građe objavljene na različitim medijima.

  ISSN služi jedinstvenoj identifikaciji serijskih publikacija u sklopu univerzalne bibliografske kontrole.
  Kao jedinstven i postojan identifikator ISSN olakšava obradbu, prijenos i razmjenu podataka o serijskoj građi između knjižnica, sekundarnih službi, dobavljača, nakladnika itd.

  KAKO DOBITI ISSN?

  Za publikacije koje već izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) potrebno je ispunjenom obrascu priložiti prvi i posljednji sveščić publikacije te ih poslati na poštansku adresu ISSN ureda za Hrvatsku.

  Za publikacije koje još ne izlaze (tiskane publikacije i publikacije na CD-ROM-u, DVD-u itd.) potrebno je ispunjenom obrascu priložiti radnu inačicu naslovne stranice, impresuma i kazala prvog sveščića te ih poslati elektroničkom poštom ili telefaksom.

  Za mrežnu građu potrebno je ispuniti i poslati obrazac (građa mora biti postavljena na stranice).

  Dodjela je ISSN-a besplatna.

  ČEMU SE DODJELJUJE ISSN?

  ISSN se dodjeljuje neomeđenoj građi, odnosno svim serijskim publikacijama i integrirajućoj građi, uređenoj u skladu s Uputama, koja redovito izlazi pod istim, stalnim naslovom koji se ujednačeno i dosljedno navodi na svim mjestima. Dodatni je uvjet za mrežnu građu objavljivanje cjelovitih tekstova i redovito osuvremenjivanje sadržaja.

  Serijska je publikacija neomeđena građa koja izlazi u uzastopnim zasebnim sveščićima ili dijelovima, obično s brojčanim ili kronološkim oznakama, bez unaprijed utvrđenog kraja izlaženja (npr. časopisi, novine, godišnji izvještaji itd.).

  Integrirajuća građa je građa koja se dopunjuje ili mijenja osuvremenjivanjima koja se uključuju u cjelinu i ne ostaju izdvojena (npr. publikacije sa slobodnim listovima i mrežna mjesta koja se osuvremenjuju).

  ISSN se ne dodjeljuje:

Povratak na popis novosti