• Upute za korištenje Google alata u nastavi na daljinu

    30. 3. 2020.

    U sklopu G Suite for Education usluge svim učiteljima, nastavnicima i učenicima dostupni su brojni alati za učinkovitiju komunikaciju i online suradnju.

    Osnovni paket G Suite usluga, između ostaloga, uključuje i alate za izradu i dijeljenje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija te alate za izradu različitih obrazaca, anketa, upitnika. Svim navedenim uslugama možete pristupiti svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr na skole.hr domeni, uz prethodnu aktivaciju usluge.

    Kako bismo vam olakšali njihovo korištenje u nastavku donosimo detaljne upute:

    Više informacija o usluzi možete pronaći na stranicama G Suite for Education, a na stranici Udaljeno učenje dostupan je pregled svih CARNET-ovih rješenja i dostupnih usluga sa @skole.hr korisničkim računom za škole koje žele koristiti učenje na daljinu.

Povratak na popis novosti