• Kolekcije i zajednice u Edutoriju

  14. 8. 2018.

  Kako bi korisnici Edutorija mogli grupirati sadržaje prema svojim osobnim željama i potrebama, omogućeno im je kreiranje vlastitih kolekcija sadržaja. U njih je moguće uvrsititi vlastite zanimljive sadržaje ali i korisne materijale drugih korisnika Edutorija.

  Kolekcije mogu biti javne (svi korisnici Edutorija se mogu slobodno pridružiti te mogu vidjeti njezine sadržaje i bez pridruživanja), uređene (zatvorene kolekcije, no svaki korisnik Edutorija može zatražiti pristup kojeg mora odobriti upravitelj kolekcije) te privatne (zatvorene kolekcije kojima se moguće pridružiti samo na poziv njezina upravitelja, te je svaka privatna kolekcija vidljiva na popisu kolekcija samo svojim članovima).

  Do detaljnijih informacija o svakoj kolekciji moguće je doći klikom na njeno ime kolekcije, nakon čega se otvara stranica kolekcije na kojoj se mogu vidjeti njeni članovi, opis sadržaja, aktivnosti vezane uz kolekciju te pregled rasprava.

  Zajednice u Edutoriju podrazumijevaju grupe korisnika koji su okupljeni oko istih interesnih tema. U zajednicama korisnici mogu međusobno komunicirati, surađivati i razmjenjivati znanja, a ovisno o otvorenosti zajednice, mogu i kreirati svoje ili uključivati se u zajednice koje su kreirali drugi korisnici.

  One mogu biti privatne (drugi korisnici se mogu pridružiti samo ako ih upravitelj zajednice pozove), uređene (pridruživanje drugih korisnika mora odobriti upravitelj) te javne (svi korisnici se mogu slobodno pridružiti).

  Zajednice se kreiraju klikom na Kreiraj zajednicu nakon čega slijedi upis naziva zajednice, URL zajednice, opisa zajednice te definiranje njene vidljivosti.

Povratak na popis novosti