• Objavljen Pravilnik o obveznom primjerku

  16. 6. 2020.

  U Narodnim novinama 5. lipnja 2020. godine objavljen je Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020), a njegova primjena počinje osmog dana od dana njegove objave, odnosno 13. lipnja 2020. godine.

  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je odgovorna za prihvat i podjelu građe obveznog primjerka. Obvezni primjerak prikuplja se u svrhu stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe kao kulturnog dobra, izrade nacionalne bibliografije, vođenja statistike o nacionalnoj nakladničkoj produkciji, pohrane i zaštite građe u svrhu njezine trajne dostupnosti korisnicima, izgradnje zavičajnih/regionalnih zbirki te zbirki službenih publikacija, kao i u svrhu izgradnje Hrvatske digitalne knjižnice.

  Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kojim se omogućava primanje suženog obujma vrsta publikacija prema potrebama knjižnica u sustavu obveznog primjerka te temeljem članka 8. Pravilnika, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se:

  – devet primjeraka knjiga, časopisa i zbornika financiranih ili sufinanciranih javnim sredstvima,
  – četiri primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima,
  – šest primjeraka ostale vrste građe, prema članku 8. stavku 4. Pravilnika, te
  – mrežna (online) građa, prema članku 10. Pravilnika.

Povratak na popis novosti