Novosti
 • Tribina: Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori

  29. 3. 2019.

  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u ponedjeljak 8. travnja 2019. godine s početkom u 9 sati organizira tribinu pod nazivom Analiza ostvarenih ciljeva projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. Tribina se održava u sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori.

  U prvome dijelu tribine će o akreditacijama i reakreditacijama institucija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja govoriti dr. sc. Josip Hrgović, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, o okretanju politike Sveučilišta u Zagrebu europskoj inicijativi otvorenog pristupa govorit će prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, dok će o otvorenoj znanosti govoriti dr.sc. Jadranka Stojanovski, docentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

  U drugome će dijelu izlaganja o pristupu elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija održati djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Mr. sc. Alisa Martek i Ivana Čadovska predstavit će hrvatsku znanstvenu produkciju, Sonja Borak korištenje e-izvora dok će Goranka Mitrović govoriti o bibliometrijskim uslugama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

  Tribina je namijenjena, ponajprije korisnicima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija, a to su znanstvenici, nastavno osoblje u visokoškolskim ustanovama, studenti te knjižničari u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, ali i svim novim, mogućim skupinama korisnika.
  Tribina je otvorena za javnost, a svi zainteresirani mogu se prijaviti do 4. travnja 2019. godine preko obrasca dostupnoga na mreži.

  Program tribine.

 • Što je ISBN broj i čemu služi

  11. 3. 2019.

  ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Pojam “knjiga” ovdje se koristi u značenju omeđene publikacije objavljene na bilo kojem mediju.

  ISBN jedinstveni je broj za određeni naslov ili neizmijenjeno izdanje knjige koju je objavio određeni nakladnik. Nakladnik je pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje knjige, snosi troškove njezina izdavanja i tiskanja te je odgovorna za proizvodnju i raspačavanje.

  ISBN se sastoji od akronima ISBN i trinaest znamenaka raspoređenih u pet skupina, međusobno odvojenih spojnicom.

  ISBN se dodjeljuje neovisno o mediju:

  • novom naslovu, odnosno prvom izdanju knjige
  • svakom sljedećem izdanju istoga naslova u kojem dolazi do izmjene sadržaja, opsega, uveza ili formata.
   a kod elektroničkih publikacija i:
  • svakom novom formatu
  • svakom novom DRM-u (Digital Rights Management)
  • različitim pravima uporabe (npr. mogućnost ispisa, bilježaka i dr.).

  PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODJELJUJE ISBN

  ISBN se ponajprije dodjeljuje knjigama i drugim omeđenim publikacijama na svim medijima:

  • 1. tiskane knjige
  • knjige na drugim medijima (CD-ROM, DVD, mreža, mikrooblik itd.)
  • publikacije na Brailleovu pismu
  • zemljovidi namijenjeni prodaji
  • obrazovni filmovi, videozapisi i programska podrška
  • publikacije na više različitih medija u kojima prevladava tekst.

  PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODJELUJE ISBN

  • Serijske publikacije (novine, časopisi i sl.) (obratite se ISSN uredu za Hrvatsku)
  • Notna građa (obratite se Hrvatskom uredu za ISMN)
  • Separati iz časopisa
  • Grafički listovi i mape bez naslovne stranice i teksta
  • Reklamni materijali (prodajni katalozi, katalozi knjiga, cjenici, tehničke upute, pozivi)
  • Plakati, zidne novine i letci
  • Programi izložaba i priredaba (kazališni, koncertni)
  • Nastavni programi i planovi rada obrazovnih ustanova
  • Izvještaji i drugi rukopisni materijali obrazovnih ustanova, skripte, radne bilježnice i listovi
  • Bojanke bez teksta, materijali za izrezivanje i nadopunjavanje
  • Razglednice
  • Kalendari, rokovnici
  • Obrasci, formulari, upisni listovi
  • Glazbeni CD-ovi
  • Filmovi i video
  • Mrežne stranice
  • Elektroničke oglasne ploče
  • E-pošta i druge vrste elektroničke korespondencije
  • Tražilice
  • Programska podrška neobrazovnog karaktera
  • Igre i igračke.

  Više informacija

 • Natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola za najbolji videorad, strip, plakat te infografiku na temu: „ Pametno s pametnim tehnologijama- Zaštita potrošača u digitalnom svijetu“

  13. 2. 2019.

  Povodom Svjetskog dana prava potrošača, koji se obilježava svake godine 15. ožujka, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo te Nacionalnim CERT-om Hrvatske akademske i istraživačke mreže raspisalo je Nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola za najbolji videorad, strip, plakat te infografiku na temu: „Pametno s pametnim tehnologijama – Zaštita potrošača u digitalnom svijetu“.

  Osnovne informacije o natječaju

  U natječaju „Pametno s pametnim tehnologijama – Zaštita potrošača u digitalnom svijetu“ mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola i srednjih škola Republike Hrvatske.

  Natječajem se želi potaknuti učenike da steknu potrebno znanje i razviju svijest o potrošačkim pravima u svijetu digitalne tehnologije.

  Učenici se pri tome mogu koristiti stručnim brošurama objavljenim na repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja – Edutoriju u kolekciji pod nazivom Natječaj „Pametno s pametnim tehnologijama – Zaštita potrošača u digitalnom svijetu“.

  Poveznice na stručne brošure dostupne ne Edutoriju:

  1. Sigurnost bežičnih mreža
  2. Sigurnije na internetu
  3. Potrošači na digitalnom tržištu
  4. Vishing- krađa identiteta pozivom
  5. Smishing - krađa identiteta sms-om
  6. Prijevare s računima
  7. Prijevare kod kupovine online
  8. Phishing - mrežna krađa identiteta
  9. Lažne stranice na internetu
  10. Mali savjetnik za potrošače na internetu
  11. STOP krivotvorinama i piratstvu
  12. Krivotvorine – parfemi
  13. Krivotvorine - odjeća
  14. Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona
  15. Financijska pismenost
  16. Financijska pismenost- Krediti

  Prijavljeni radovi ne smiju koristiti sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva drugih osoba bez njihova odobrenja.

  Na radovima se ne smiju nalaziti imena, prezimena i ostali osobni podaci učenika, već samo naziv i mjesto škole koja prijavljuje predmetni rad na natječaj.

  Natječaj je otvoren za prijavu do zaključno 6. ožujka 2019. godine.

  Natječaj se provodi u četiri kategorije:

  1. videorad
  2. plakat
  3. strip
  4. infografika.

  Prijava radova prema kategorijama

  Za prijavu radova potrebno je prethodno ispuniti i ovjeriti Prijavni obrazac za natječaj „Pametno s pametnim tehnologijama – Zaštita potrošača u digitalnom svijetu“. Potpisani i ovjereni obrazac šalje se na e-adresu wcrd2019@mingo.hr. Svaka škola šalje samo jedan prijavni obrazac. Bez zaprimljenog prijavnog obrasca prijavljeni radovi, neće se moći uzeti u razmatranje.

  Na natječaj se, uz popunjeni, potpisani i ovjereni prijavni obrazac, dostavljaju fotografije plakata (u JPEG, JPG ili PNG formatu), stripovi u PDF formatu, infografika u PDF formatu te videoradovi u uobičajenim formatima (npr. mp4, avi ili mov).

  Upute za prijavu radova

  Videoradovi

  Videoradovi koji se prijavljuju na ovaj natječaj mogu trajati najviše 30 sekundi te moraju biti snimljeni pri dnevnom svjetlu ili ako se snimaju u interijeru, potrebno je korištenje dodatnog osvjetljenja. Ako se videorad snima mobitelom, treba ga snimiti vodoravno, u formatu 16:9, u HD rezoluciji. Videorad se prijavljuje putem poveznice https://www.dropbox.com/request/jcKNgxP7begIdWu5YuW1.

  Na navedenoj poveznici otvara se sučelje na kojem je potrebno učitati odabrani videorad. Nakon odabira datoteke koja se želi učitati, potrebno je unijeti ime i prezime ravnateljice/ravnatelja i elektroničku adresu škole koja prijavljuje videorad. Nakon toga se datoteka može učitati. Svaka škola može prijaviti po jedan rad iz kategorije videoradova. Na upisanu adresu elektroničke pošte stići će potvrda o zaprimanju rada.

  Plakati

  Plakat mora biti izrađen u A0 formatu (841 x 1188 mm), okomitog usmjerenja. Fotografiranje plakata preporučuje se obaviti pri dobrom osvjetljenju (uz dnevno svjetlo) na jednobojnoj površini okomitog usmjerenja. Plakat se prijavljuje putem poveznice https://www.dropbox.com/request/V2eNRxiXDU748fbL5xTb.

  Na navedenoj poveznici otvara se sučelje na kojem je potrebno učitati odabrani plakat. Nakon odabira datoteke koja se želi učitati, potrebno je unijeti ime i prezime ravnateljice/ravnatelja i elektroničku adresu škole koja prijavljuje plakat. Nakon toga se datoteka može učitati. Svaka škola može prijaviti po jedan rad iz kategorije plakata. Na upisanu adresu elektroničke pošte stići će potvrda o zaprimanju rada.

  Stripovi

  Strip može sadržavati najviše četiri (4) A4 stranice, također okomitog usmjerenja. Strip se prijavljuje putem poveznice:

  https://www.dropbox.com/request/HCFMzHY2jcTbJ3PEQVGB

  Na navedenoj poveznici otvara se sučelje na kojem je potrebno učitati odabrani strip. Nakon odabira datoteke koja se želi učitati, potrebno je unijeti ime i prezime ravnateljice/ravnatelja i elektroničku adresu škole koja prijavljuje strip. Nakon toga se datoteka može učitati. Svaka škola može prijaviti po jedan rad iz kategorije stripova. Na upisanu e-adresu stići će potvrda o zaprimanju rada.

  Infografike

  Infografika se prijavljuje putem poveznice u PDF formatu https://www.dropbox.com/request/HCFMzHY2jcTbJ3PEQVGB.

  Na navedenoj poveznici otvara se sučelje na kojem je potrebno učitati odabranu infografiku. Nakon odabira datoteke koja se želi učitati, potrebno je unijeti ime i prezime ravnateljice/ravnatelja i elektroničku adresu škole koja prijavljuje infografiku. Nakon toga se datoteka može učitati. Svaka škola može prijaviti po jedan rad iz kategorije infografike. Na upisanu adresu elektroničke pošte stići će potvrda o zaprimanju rada.

  Vrednovanje radova i objava rezultata natječaja

  Vrednovanje radova izvršit će povjerenstvo od pet članova koje će imenovati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima:

  • primjerenost temi
  • kreativnost.

  U svakoj kategoriji dodijelit će se po jedna vrijedna nagrada- pametna ploča za učionicu. Nagradu će ravnateljici/ravnatelju škole uručiti predstavnik Vlade Republike Hrvatske na obilježavanju Svjetskog dana prava potrošača 15. ožujka 2019. godine u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb.

  Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti i obrazovanja 11. ožujka 2019. godine.

  Objava radova

  Sudionici natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja te slanjem radova daju suglasnost na njihovo korištenje u nekomercijalne svrhe, uključujući njihovu objavu na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 11. ožujka 2019. godine. U svakoj kategoriji dodijelit će se po jedna vrijedna nagrada – pametna ploča za učionicu, a nagradu će ravnateljici ili ravnatelju škole uručiti predstavnik Vlade Republike Hrvatske na obilježavanju Svjetskog dana prava potrošača koji će se održati dana 15. ožujka 2019. godine od 10 do 18 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb.

  Svi pristigli radovi bit će prikazani i u sklopu obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača, 15. ožujka 2019. godine u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb.

 • Godina i pol od pokretanja Edutorija

  17. 1. 2019.

  Tijekom veljače 2019. godine navršit će se godina i pol od pokretanja Edutorija i objave prvih materijala. Od tada se u sustav registrirao 8781 korisnik te je objavljeno 311 kolekcija i 1972 materijala.

  Uz ove impresivne brojke, postojeće i nove korisnike podsjećamo da u Edutoriju mogu:

  • objavljivati i dijeliti vlastite digitalne obrazovne materijale
  • pretraživati sve digitalne obrazovne materijale putem jednostavne i napredne tražilice ili kroz stablastu strukturu aktualnog nastavnog plana i programa
  • pristupati digitalnim obrazovnim sadržajima te ih preuzimati u skladu s pripadajućom licencom
  • ocjenjivati i procjenjivati tuđe sadržaje
  • izrađivati nastavničke pripreme
  • izrađivati vlastite kolekcije materijala te se uključivati u kolekcije drugih korisnika
  • pretplatiti se na sadržaje i kolekcije
  • razmjenjivati digitalne obrazovne sadržaje
  • kreirati interesne zajednice te sudjelovati u njihovim društvenim aktivnostima
  • komunicirati s drugim korisnicima sustava putem poruka
  • klasificirati i preporučivati digitalne obrazovne sadržaje
  • personalizirati sustav prema vlastitim preferencama.

  Pored ovoga, vrijedi istaknuti da Edutorij svojim korisnicima nudi strukturiran i organiziran pristup informacijama zasnovan na ciljanom pronalaženju i korištenju građe, što je omogućeno zahvaljujući opisivanju i indeksiranju uz primjenu suvremenih standarda metapodataka.

  Odlika je to svih modernih i uspješnih digitalnih repozitorija, među koje svakako spada i Edutorij. Stoga, ukoliko još uvijek niste istražili sve njegove funkcionalnosti - svakako to učinite i priključite se ostalim korisnicima koji redovito koriste sve mogućnosti i prednosti Edutorija.

 • Pravna zaštita digitalnih nastavnih sadržaja

  21. 12. 2018.

  U modernom, digitalnom vremenu u kojem autori često koriste online tekstove, slike, dijagrame, lekcije, pa i čitave digitalne nastavne sadržaje, izuzetno je važno poznavanje osnovnih koncepata intelektualnog vlasništva i autorskog prava.

  Također je preporučljivo da se učitelji, nastavnici i profesori upoznaju sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima kako prilikom preuzimanja internetskih materijala ne bi oštetili autora i/ili nositelja autorskog prava. Jednako je važno da se upoznaju i s autorsko-pravnim iznimkama, kako bi mogli što više obogatiti svoju nastavu.

  Prije nego što vlastite digitalne materijale javno objave, autori bi morali znati koja im prava prema zakonu pripadaju te kako ih mogu zaštititi. Creative Commons licence omogućuju različite razine zaštite digitalnih nastavnih sadržaja, ovisno o potrebama korisnika.

  Creative Commons licencijski ugovori pomažu autorima i korisnicima zaštićenih djela da jasno i nedvosmisleno reguliraju upotrebu djela u digitalnom okruženju. Oni ne zamjenjuju klasični autorskopravni okvir zaštite autorskih djela, već unutar zaštite koju pravni poredak priznaje nositelju prava nad autorskim djelom omogućuju brzo i jednostavno raspolaganje autorskopravnim ovlaštenjima. Njihova osnovna svrha jest brže i lakše iskorištavanje zaštićenih djela u digitalnom okruženju.

  Posebnost pokreta Creative Commonsa je ta da autor sam određuje uvjete korištenja svog djela, tj. način na koji će se njegov rad koristiti, hoće li se moći mijenjati te smije li netko drugi za korištenje ili preradbu rada dobiti financijsku nadoknadu. Drugim riječima, autor ili nositelj prava nad imovinskim iskorištavanjem nekog sadržaja može sam postaviti uvjete pod kojima će pristati na korištenje svog autorskog djela.

  Spomenimo i to da je organizaciju Creative Commons osnovao Lawrence Lessig 2001. godine. On je jedan od predvodnika pokreta "copyleft", koji tradicionalnu poruku o autorskom pravu "Sva prava zadržana" (All rights reserved) zamjenjuje porukom "Neka prava zadržana" (Some rights reserved).

  Creative Commons sustav poznaje ukupno šest tipova licencijskih ugovora. Ugovori su nazvani u skladu s njihovim najvažnijim elementima (koji definiraju najvažnija prava i obveze stjecatelja licencije). Te licence primjenjuju se u svim područjima, no naročito su zaživjele u kontekstu osnovnog, srednjeg i visokog školstva te u znanstvenim krugovima.

  To su Attribution licencija (skraćeno: CC BY), Attribution-NoDerivs licencija (CC BY-ND), Attribution-NonCommercial licencija (CC BY-NC), Attribution-ShareAlike licencija (CC BY-SA), Attribution-NonCommercial-NoDerivs licencija (CC BY-NC-ND), Attribution-NonCommercial-ShareAlike licencija (CC BY-NC-SA).

  Svi navedeni licencijski ugovori imaju određene zajedničke elemente, prate sličnu strukturu te na identičan način definiraju u njima korištene pojmove.

  Prilikom odabira Creative Commons licenci autori se mogu poslužiti interaktivnom stranicom na hrvatskom jeziku, a postoji i posebna CC tražilica u kojoj se mogu pronaći radovi objavljeni pod CC licencama.

 • Predstavljanje Edutorija na ovogodišnjem CUC-u

  16. 11. 2018.

  Ovogodišnja CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2018, pod nazivom “CUC20: mreža ideja”, održat će se od 21. do 23. studenoga 2018. godine u Konvencijskom centru Šibenik. Tom će prilikom biti predstavljene brojne CARNET-ove usluge i aktivnosti, a jedna od njih svakako je i Edutorij - središnje mjesto za pohranu, objavu, razmjenu, ocjenjivanje i dohvat digitalnih obrazovnih materijala.

  Na radionici pod nazivom "Edutorij - znanje na jednom mjestu", koja će se održati u srijedu 21. studenog u 14.30 u dvorani Šibenik IX, uz općeniti uvod u sustav Edutorij, bit će prezentirane i funkcionalnosti Edutorija namijenjene isključivo nastavnicima - izrada nastavničke pripreme i stručna ocjena.

  Polaznici radionice također će naučiti i kako izraditi nastavničku pripremu unutar Edutorija, kako je podijeliti s kolegama i kako koristiti pripreme od kolega koji su svoje stavili na raspolaganje. Isprobat će i proces stručnog ocjenjivanja, gdje će imati priliku stručno ocijeniti rad od kolega iz tri aspekta: stručnosti, pedagoškog aspekta i korištenja tehnologije, te poslati svoj rad kolegama na stručno ocjenjivanje.

  Autori radionice Jurica Vratarić i Renata Šimunko.

 • Stručno ocjenjivanje u Edutoriju

  18. 10. 2018.

  Stručno ocjenjivanje (eng. Peer Review) podrazumijeva podvrgavanje autorovog rada proučavanju drugih stručnjaka u istome području. Funkcija Stručna ocjena u sklopu Edutorija autoru omogućuje da svoj rad nakon objave pošalje na procjenu drugim stručnjacima iz tog područja odnosno nastavnicima koji su u svojim profilima naveli da predaju te predmete.

  Sudjelovanje u procesu stručnog ocjenjivanja omogućeno je isključivo zaposlenicima škola te nastavnicima koji se registriraju izvan AAI sustava (umirovljeni, nezaposleni).

  Procjenjivači (tzv. peer revieweri) mogu nakon pregleda materijala napisati svoje komentare autoru koji ih može ali i ne mora usvojiti, te materijalu dati svoju ocjenu u zvjezdicama za sljedeća tri područja:

  • stručnost
  • pedagoški aspekt

  • korištenje tehnologije.


  Izdavači, učenici i drugi korisnici sustava ne mogu zatražiti niti dati Stručnu ocjenu.

  Zahtjevi za stručnim ocjenjivanjem šalju se u detaljnom prikazu materijala biranjem opcije Zatražite stručnu ocjenu smještenom u padajućem izborniku AKCIJE.

  U otvorenom dijaloškom prozoru potrebno je upisati komentar te odabrati primatelje kojima će zahtjev biti poslan.

  Status stručnog ocjenjivanja svoga rada moguće je pratiti na stranici Moj Edutorij.

 • Novost u Edutoriju: virtualni nagradni bedževi

  4. 9. 2018.

  Dobro je poznato da autori koji žele da njihovi materijali budu adektvatno predstavljeni, prepoznatljivi i lakše dostupni drugim korisnicima, prilikom unosa moraju unijeti što je moguće više opisnih podataka. Ti se podaci koriste prilikom pretraživanja i najbolji su način da se najbrže i najlakše dođe do onoga što korisnik traži.
  Upravo je stoga za sve korisnike Edutorija osmišljen i uspostavljen jedinstveni sustav dodjele virtualnih nagradnih bedževa koji vizualno dočaravaju koliko je dobro i detaljno pojedini autor opisao svoje radove. Bedževi mogu biti brončani, srebrni i zlatni.
  Sustav dodjele virtualnih bedževa vidljiv je prilikom unosa novog materijala te prikazan u obliku skale označene osvojenim postocima.
  S obzirom da su neki metapodaci automatski unešeni, svi autori započinju s već osvojenih 37%, a za svaki daljnji unešeni podatak, obavezni, preporučeni ili izborni, osvajaju se dodatni bodovi prema sljedećem omjeru:
  • prilaganje materijala i unos obaveznih metapodataka (50%)
  • unos svih preporučenih metapodataka (30%)
  • unos izbornih metapodataka (20%).
  Da bi autor osvojio bročani bedž mora upisati barem 50% metapodataka koji opisuju njegov rad. Ukoliko upiše više od 70% osvojit će srebrni bedž a za zlatni je potrebno ispunitii više od 90% traženih podataka. Klikom na “Kako ostvariti bodove” moguće je vidjeti koji su podaci već upisani a koje je tek potrebno ispuniti da bi se osvojili bodovi.
  Osvojeni bedž može se vidjeti pored fotografije korisnika u dijelu Moj profil, a broj prikazan u sredini bedža predstavlja broj uspješno objavljenih materijala.
  Vjerujemo da će na ovaj način ispunjavanje podataka biti zabavnije i popularnije, što će u konačnici rezultirati detaljnijim opisima te lakšim i bržim pretraživanjem materijala.

 • Kolekcije i zajednice u Edutoriju

  14. 8. 2018.

  Kako bi korisnici Edutorija mogli grupirati sadržaje prema svojim osobnim željama i potrebama, omogućeno im je kreiranje vlastitih kolekcija sadržaja. U njih je moguće uvrsititi vlastite zanimljive sadržaje ali i korisne materijale drugih korisnika Edutorija.

  Kolekcije mogu biti javne (svi korisnici Edutorija se mogu slobodno pridružiti te mogu vidjeti njezine sadržaje i bez pridruživanja), uređene (zatvorene kolekcije, no svaki korisnik Edutorija može zatražiti pristup kojeg mora odobriti upravitelj kolekcije) te privatne (zatvorene kolekcije kojima se moguće pridružiti samo na poziv njezina upravitelja, te je svaka privatna kolekcija vidljiva na popisu kolekcija samo svojim članovima).

  Do detaljnijih informacija o svakoj kolekciji moguće je doći klikom na njeno ime kolekcije, nakon čega se otvara stranica kolekcije na kojoj se mogu vidjeti njeni članovi, opis sadržaja, aktivnosti vezane uz kolekciju te pregled rasprava.

  Zajednice u Edutoriju podrazumijevaju grupe korisnika koji su okupljeni oko istih interesnih tema. U zajednicama korisnici mogu međusobno komunicirati, surađivati i razmjenjivati znanja, a ovisno o otvorenosti zajednice, mogu i kreirati svoje ili uključivati se u zajednice koje su kreirali drugi korisnici.

  One mogu biti privatne (drugi korisnici se mogu pridružiti samo ako ih upravitelj zajednice pozove), uređene (pridruživanje drugih korisnika mora odobriti upravitelj) te javne (svi korisnici se mogu slobodno pridružiti).

  Zajednice se kreiraju klikom na Kreiraj zajednicu nakon čega slijedi upis naziva zajednice, URL zajednice, opisa zajednice te definiranje njene vidljivosti.

 • Novi sadržaji u Edutoriju - Scenariji poučavanja

  1. 8. 2018.

  Ovih je dana Edutorij obogaćen još jednim izuzetno vrijednim sadržajem. Riječ je o scenarijima poučavanja razvijenim u sklopu pilot projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola". Tos u materijali koji nastavnicima pružaju pomoć u pronalaženju ideja za pripremu nastave uz IKT i suvremene metode poučavanja. Uz njih nastavnici mogu istražiti mogućnosti koje im pruža IKT u cilju postizanja ishoda učenja i zadovoljavanja obrazovnih potreba svojih učenika.

  Svaki od scenarija kroz opise nastavnih aktivnosti predlaže niz inovativnih ideja za provedbu specifičnih nastavnih tema na način da predlaže suvremenu pedagošku metodu (npr. obrnuta učionica, istraživačko učenje, timski rad, igrifikacija i sl.) te prikladnu tehnologiju, digitalni nastavni materijali ili digitalni alat za provedbu aktivnosti.

  Svi scenariji poučavanja obuhvaćaju tri razine (početnu, srednju i naprednu) kako bi bili što prikladniji za nastavnike, odnosno kako bi odgovarali razini njihove digitalne kompetencije.

 • Jednostavno i lako do traženih informacija

  10. 7. 2018.

  Jeste li znali da se materijali u Edutoriju mogu pretraživati na čak četiri načina? Pored pretraživanja na naslovnici, jednostavnog i naprednog pretraživanja, korisnicima je omogućeno i pretraživanje putem nastavnog plana i programa. Upravo je ova zadnja mogućnost izuzetno korisna jer ona uključuje jedinstveno pretraživanje po stablu postojećeg nastavnog plana i programa, odnosno vrsti škole, razredu, predmetu i nastavnoj cjelini kojoj materijal pripada, ukoliko je riječ o obrazovnom sadržaju. Spomenimo i to da kod informativno-dokumentarnih tema korisnik može pretraživati među ponuđenim temama. Mogućnosti su brojne, a na vama je da ih iskoristite i da na jednostavan i brz način dođete do traženih informacija. :)

 • Edutorij bogatiji za još jedan vrijedan sadržaj

  22. 5. 2018.

  Edutorij je svakim danom sve bogatiji, kako u broju korisnika tako i u broju zanimljivih i korisnih materijala koji se u njemu pohranjuju. Tako se od sredine svibnja 2018. godine na stranicama Edutorija može pronaći kolekcija u kojoj su sadržani svi brojevi kvartalnog stručnog časopisa qLife, časopisa za liderstvo i organizacijski razvoj. Potražite u Edutoriju stare i nove brojeve časopisa qLife i saznajte zašto za njega kažu da predstavlja jedinstveni izvor znanja liderima i menadžerima na svim organizacijskim razinama, u sva tri sektora: poslovnom, javnom i neprofitnom.

 • Jednostavno i brzo do kvalitetnih obrazovnih materijala

  2. 11. 2017.

  Jednostavno i brzo do kvalitetnih nastavnih materijala Pretraživost materijala i njihovih autora jedna je od glavnih funkcionalnosti Edutorija, stoga je mogućnostima pretraživanja pridana osobita pozornost. U Edutoriju su korisnicima omogućena četiri tipa pretraživanja: pretraživanje s naslovnice, jednostavno pretraživanje, napredno pretraživanje i pretraživanje putem stablastog prikaza svih kategorija iz nastavnog plana i programa. Ovakav je tip pretrage jedinstven jer uvelike olakšava pronalaženje i dohvat materijala strukturiranih prema nastavnom planu i programu. Korisnicima Edutorija omogućen je brz i jednostavan pristup digitalnim obrazovnim materijalima a uz rezultate pretraživanja ponuđeni su im brojni drugi korisni podaci od kojih izdvajamo opis materijala, podaci o autoru i o kategoriji kojoj materijal pripada, veličina i format datoteke, ocjena drugih korisnika Edutorija itd.

 • Nastavničke pripreme kao koristan dio Edutorija

  23. 10. 2017.

  Korisnicima Edutorija nudi se i mogućnost izrade, pohrane i dijeljenja Nastavničkih priprema. Riječ je o materijalu u kojeg nastavnici putem obrasca mogu upisivati sve informacije vezane uz odvijanje nastavnog sata, poput očekivanog znanja, razumijevanja, vještina i sposobnosti koje učenici trebaju usvojiti i razviti na nastavnom satu. Nastavničke pripreme povezane su s jednim ili više ishoda učenja u nastavnom planu i programu pa stoga sučelje u Edutoriju omogućuje i povezivanje putem odabira u stablastoj strukturi nastavnog plana i programa te odabira ishoda učenja na koji se priprema odnosi. Nastavnici mogu steći uvid i u Nastavničke pripreme drugih nastavnika u Edutoriju i to putem strukture nastavnog plana i programa, kao i putem pronalaženja pojma iz tog plana i programa. Nakon uvida, ako licencija to omogućuje, nastavnici mogu napraviti presliku svih informacija s novim nazivom koja će od tada biti dostupna među njihovim pripremama, zadržavajući pritom zapis o inicijalnom autoru.

 • Funkcionalnosti Edutorija

  14. 9. 2017.

  Korisnicima Edutorija nude se brojne mogućnosti unutar sustava. Oni mogu: - objavljivati i dijeliti vlastite digitalne obrazovne sadržaje - pretraživati sve digitalne obrazovne sadržaje putem jednostavne i napredne tražilice ili kroz stablastu strukturu nastavnog plana i programa - pristupiti digitalnim obrazovnim sadržajima te ih preuzeti u skladu s pripadajućom licencom - ocjenjivati i procjenjivati tuđe sadražaje - pretplatiti se na sadržaje i kolekcije - razmijeniti digitalne nastavne materijale - kreirati interesne zajednice i grupe te sudjelovati u njihovim društvenim aktivnostima, te - klasificirati i preporučiti digitalne nastavne materijale. Mogućnosti Edutorija su brojne pa pozivamo i vas da istražite i iskoristite njegove mogućnosti i da se tako pridružite mreži stručnjaka koji predano rade na razmjeni svojih znanja i boljitku suvremenog obrazovanja.

 • Edutorij - repozitorij digitalnih obrazovnih materijala

  12. 9. 2017.

  Edutorij je repozitorij digitalnih nastavnih materijala i informativno-dokumentarnih tema relevantnih za obrazovnu zajednicu, nastao u okviru projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola". Edutorij sadrži materijale nastale prvenstveno od strane nastavnika i učenika hrvatskih osnovnih i srednjih škola, ali i od stručnjaka s ostalih obrazovnih ustanova. Korisnici Edutorija primarno su nastavnici hrvatskih osnovnih i srednjih škola, no sustav je namijenjen i njihovim učenicima, djelatnicima visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te ostalima koji posjeduju valjan elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Pravo korištenja Edutorija mogu dobiti i građani koji nisu nužno članovi akademske zajednice no oni se prethodno moraju registrirati putem online obrasca za registraciju.

 • Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni u projektu “e-Škole“

  6. 9. 2017.

  Na adresi https://edutorij.e-skole.hr/share/page/dos-eskole dostupni su digitalni obrazovni sadržaji za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred opće gimnazije za matematiku, kemiju, biologiju i fiziku. Sadržaji pokrivaju cjelovito gradivo za pojedini predmet i razred prema nastavnom planu i programu, a izrađeni su modularno tako da nekoliko modula pokriva program pojedinog razreda. Svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno. Klikom na ikone kraj pojedinog sadržaja odaberite način na koji ga želite koristiti – u online okruženju putem internetskog preglednika ili preuzetog na vlastito računalo. Uz svaki modul dostupan je i Priručnik za nastavnike za primjenu sadržaja u nastavi. U padajućem izborniku odaberite i preuzmite format u kojem želite koristiti priručnik. Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su u sklopu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”.