Novosti
 • Novost u Edutoriju: virtualni nagradni bedževi

  4. 9. 2018.

  Dobro je poznato da autori koji žele da njihovi materijali budu adektvatno predstavljeni, prepoznatljivi i lakše dostupni drugim korisnicima, prilikom unosa moraju unijeti što je moguće više opisnih podataka. Ti se podaci koriste prilikom pretraživanja i najbolji su način da se najbrže i najlakše dođe do onoga što korisnik traži.
  Upravo je stoga za sve korisnike Edutorija osmišljen i uspostavljen jedinstveni sustav dodjele virtualnih nagradnih bedževa koji vizualno dočaravaju koliko je dobro i detaljno pojedini autor opisao svoje radove. Bedževi mogu biti brončani, srebrni i zlatni.
  Sustav dodjele virtualnih bedževa vidljiv je prilikom unosa novog materijala te prikazan u obliku skale označene osvojenim postocima.
  S obzirom da su neki metapodaci automatski unešeni, svi autori započinju s već osvojenih 37%, a za svaki daljnji unešeni podatak, obavezni, preporučeni ili izborni, osvajaju se dodatni bodovi prema sljedećem omjeru:
  • prilaganje materijala i unos obaveznih metapodataka (50%)
  • unos svih preporučenih metapodataka (30%)
  • unos izbornih metapodataka (20%).
  Da bi autor osvojio bročani bedž mora upisati barem 50% metapodataka koji opisuju njegov rad. Ukoliko upiše više od 70% osvojit će srebrni bedž a za zlatni je potrebno ispunitii više od 90% traženih podataka. Klikom na “Kako ostvariti bodove” moguće je vidjeti koji su podaci već upisani a koje je tek potrebno ispuniti da bi se osvojili bodovi.
  Osvojeni bedž može se vidjeti pored fotografije korisnika u dijelu Moj profil, a broj prikazan u sredini bedža predstavlja broj uspješno objavljenih materijala.
  Vjerujemo da će na ovaj način ispunjavanje podataka biti zabavnije i popularnije, što će u konačnici rezultirati detaljnijim opisima te lakšim i bržim pretraživanjem materijala.

 • Kolekcije i zajednice u Edutoriju

  14. 8. 2018.

  Kako bi korisnici Edutorija mogli grupirati sadržaje prema svojim osobnim željama i potrebama, omogućeno im je kreiranje vlastitih kolekcija sadržaja. U njih je moguće uvrsititi vlastite zanimljive sadržaje ali i korisne materijale drugih korisnika Edutorija.

  Kolekcije mogu biti javne (svi korisnici Edutorija se mogu slobodno pridružiti te mogu vidjeti njezine sadržaje i bez pridruživanja), uređene (zatvorene kolekcije, no svaki korisnik Edutorija može zatražiti pristup kojeg mora odobriti upravitelj kolekcije) te privatne (zatvorene kolekcije kojima se moguće pridružiti samo na poziv njezina upravitelja, te je svaka privatna kolekcija vidljiva na popisu kolekcija samo svojim članovima).

  Do detaljnijih informacija o svakoj kolekciji moguće je doći klikom na njeno ime kolekcije, nakon čega se otvara stranica kolekcije na kojoj se mogu vidjeti njeni članovi, opis sadržaja, aktivnosti vezane uz kolekciju te pregled rasprava.

  Zajednice u Edutoriju podrazumijevaju grupe korisnika koji su okupljeni oko istih interesnih tema. U zajednicama korisnici mogu međusobno komunicirati, surađivati i razmjenjivati znanja, a ovisno o otvorenosti zajednice, mogu i kreirati svoje ili uključivati se u zajednice koje su kreirali drugi korisnici.

  One mogu biti privatne (drugi korisnici se mogu pridružiti samo ako ih upravitelj zajednice pozove), uređene (pridruživanje drugih korisnika mora odobriti upravitelj) te javne (svi korisnici se mogu slobodno pridružiti).

  Zajednice se kreiraju klikom na Kreiraj zajednicu nakon čega slijedi upis naziva zajednice, URL zajednice, opisa zajednice te definiranje njene vidljivosti.

 • Novi sadržaji u Edutoriju - Scenariji poučavanja

  1. 8. 2018.

  Ovih je dana Edutorij obogaćen još jednim izuzetno vrijednim sadržajem. Riječ je o scenarijima poučavanja razvijenim u sklopu pilot projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola". Tos u materijali koji nastavnicima pružaju pomoć u pronalaženju ideja za pripremu nastave uz IKT i suvremene metode poučavanja. Uz njih nastavnici mogu istražiti mogućnosti koje im pruža IKT u cilju postizanja ishoda učenja i zadovoljavanja obrazovnih potreba svojih učenika.

  Svaki od scenarija kroz opise nastavnih aktivnosti predlaže niz inovativnih ideja za provedbu specifičnih nastavnih tema na način da predlaže suvremenu pedagošku metodu (npr. obrnuta učionica, istraživačko učenje, timski rad, igrifikacija i sl.) te prikladnu tehnologiju, digitalni nastavni materijali ili digitalni alat za provedbu aktivnosti.

  Svi scenariji poučavanja obuhvaćaju tri razine (početnu, srednju i naprednu) kako bi bili što prikladniji za nastavnike, odnosno kako bi odgovarali razini njihove digitalne kompetencije.

 • Jednostavno i lako do traženih informacija

  10. 7. 2018.

  Jeste li znali da se materijali u Edutoriju mogu pretraživati na čak četiri načina? Pored pretraživanja na naslovnici, jednostavnog i naprednog pretraživanja, korisnicima je omogućeno i pretraživanje putem nastavnog plana i programa. Upravo je ova zadnja mogućnost izuzetno korisna jer ona uključuje jedinstveno pretraživanje po stablu postojećeg nastavnog plana i programa, odnosno vrsti škole, razredu, predmetu i nastavnoj cjelini kojoj materijal pripada, ukoliko je riječ o obrazovnom sadržaju. Spomenimo i to da kod informativno-dokumentarnih tema korisnik može pretraživati među ponuđenim temama. Mogućnosti su brojne, a na vama je da ih iskoristite i da na jednostavan i brz način dođete do traženih informacija. :)

 • Edutorij bogatiji za još jedan vrijedan sadržaj

  22. 5. 2018.

  Edutorij je svakim danom sve bogatiji, kako u broju korisnika tako i u broju zanimljivih i korisnih materijala koji se u njemu pohranjuju. Tako se od sredine svibnja 2018. godine na stranicama Edutorija može pronaći kolekcija u kojoj su sadržani svi brojevi kvartalnog stručnog časopisa qLife, časopisa za liderstvo i organizacijski razvoj. Potražite u Edutoriju stare i nove brojeve časopisa qLife i saznajte zašto za njega kažu da predstavlja jedinstveni izvor znanja liderima i menadžerima na svim organizacijskim razinama, u sva tri sektora: poslovnom, javnom i neprofitnom.

 • Nastavničke pripreme kao koristan dio Edutorija

  23. 10. 2017.

  Korisnicima Edutorija nudi se i mogućnost izrade, pohrane i dijeljenja Nastavničkih priprema. Riječ je o materijalu u kojeg nastavnici putem obrasca mogu upisivati sve informacije vezane uz odvijanje nastavnog sata, poput očekivanog znanja, razumijevanja, vještina i sposobnosti koje učenici trebaju usvojiti i razviti na nastavnom satu. Nastavničke pripreme povezane su s jednim ili više ishoda učenja u nastavnom planu i programu pa stoga sučelje u Edutoriju omogućuje i povezivanje putem odabira u stablastoj strukturi nastavnog plana i programa te odabira ishoda učenja na koji se priprema odnosi. Nastavnici mogu steći uvid i u Nastavničke pripreme drugih nastavnika u Edutoriju i to putem strukture nastavnog plana i programa, kao i putem pronalaženja pojma iz tog plana i programa. Nakon uvida, ako licencija to omogućuje, nastavnici mogu napraviti presliku svih informacija s novim nazivom koja će od tada biti dostupna među njihovim pripremama, zadržavajući pritom zapis o inicijalnom autoru.