Dostupni digitalni obrazovni sadržaji
Kliknite neku od ikonica za prikaz materijala

Klikom na ikone kraj pojedinog sadržaja/modula odaberite način na koji ga želite koristiti – online putem internetskog preglednika ili preuzetog na vlastito računalo. Uz svaki modul dostupan je i Priručnik za nastavnike. U padajućem izborniku odaberite i preuzmite format u kojem ga želite koristiti.

O e-Škole digitalnim obrazovnim sadržajima

Na ovoj stranici dostupni su digitalni obrazovni sadržaji za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred opće gimnazije za matematiku, kemiju, biologiju i fiziku.

Da biste im pristupili, na vizualnom izborniku odaberite sadržaj za razred i predmet koji želite koristiti.

Sadržaji pokrivaju cjelovito gradivo za pojedini predmet i razred prema nastavnom planu i programu, a izrađeni su modularno tako da nekoliko modula pokriva program pojedinog razreda. Svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno.

Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su u sklopu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)".