Dostupni digitalni obrazovni sadržaji
Upute za pristup digitalnim obrazovnim sadržajima i Priručnicima za nastavnike

Za prikaz željenog sadržaja kliknite na pripadajuću ikonu na vizualnom izborniku. Klikom na ikonu kraj sadržaja odaberite način na koji ga želite koristiti – online putem internetskog preglednika (ikona globusa) ili preuzetog na vlastito računalo (ikona zaslona).

Sadržaje možete preuzeti i na svoj mobilni uređaj, klikom na odgovarajuću ikonu, ovisno o vrsti mobilne platforme koju koristite (iOS, Android ili Windows).

Klikom na ikonu „popis modula“ pristupate pojedinačnim modulima koje možete preuzeti kao samostalne cjeline.

Uz svaki cjeloviti sadržaj/modul dostupan je i Priručnik za nastavnike. U padajućem izborniku odaberite i preuzmite format u kojem ga želite koristiti. Ukoliko je uz sadržaj dostupan i Priručnik za nastavnike u OneNote formatu upute za njegovu instalaciju i korištenje možete pronaći ovdje.

Do više informacija o željenom Priručniku za nastavnike dođite klikom na naziv odgovarajućeg digitalnog obrazovnog sadržaja, te prelaskom na karticu „Pristup, povezanost i bilješke“.

O e-Škole digitalnim obrazovnim sadržajima

Na ovoj stranici dostupni su digitalni obrazovni sadržaji za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred opće gimnazije za matematiku, kemiju, biologiju i fiziku.

Sadržaji pokrivaju cjelovito gradivo za pojedini predmet i razred prema nastavnom planu i programu, a izrađeni su modularno tako da nekoliko modula pokriva program pojedinog razreda. Svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno.

Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su u sklopu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)".